Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon
Publicerad: 10 mar, 2020

Det är inte lönt

NYHET I våra arkiv har universitetslektor Tage Alalehto kunnat hitta en rad intressanta uppgifter som visar hur tornedalningarnas identitet formats under 1900-talet.

Tage Alalehto, universitetslektor vid sociologiska institutionen, har bland annat tagit del av projektarkivet Levnadsöden som pågick 1983-1988. Det tvärvetenskapliga projektets syfte var att genom intervjumaterial belysa socialhistoriska frågeställningar och bygga upp en kunskapsbank för forskning inom en mångfald discipliner.

Tage Alalehto har tittat på den negativa självbild som präglat tornedalingen sedan 1950-talet till följd av trångsynta laestadianska predikanter och en myndighetsdriven försvenskningspolitik.

En del i politiken har varit statligt sanktionerade deporteringar av tornedalingar vilket inte varit offentligt känt.