"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-19 Uppdaterad: 2023-12-22, 09:19

Det brådskar för Arktis – ambassadmöte i London

NYHET Klimatförändringarnas effekter i polarområdena har blivit en angelägen fråga på den internationella agendan. Klimatkrisen kräver expertis och kunskap och nyligen ordnade de finska, svenska och norska ambassaderna i London ett event i samarbete med det internationella samarbetsorganet University of the Arctic, UArctic, med titeln ”The Acrtic Urgency”. Och Umeå universitet var väl representerat på plats.

University of the Arctic, UArctic, är ett internationellt samarbetsorgan för den arktiska regionen, bestående av universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer med intresse för att sprida forskning och utbildning i regionen. UArctic har idag en respekterad position och ger värdefulla insikter från klimatforskning vid sina medlemsuniversitet, inklusive Umeå universitet, vars verksamheter vid Arktiskt centrum, Climate Impacts Research Centre och Várdduo – Centrum för samisk forskning alla bidrar till detta.

Keith Larson, föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet, deltog som en av paneldeltagarna. Evenemanget hölls på Finlands ambassad i Storbritannien och samlade sextio gäster från olika universitet, forskningsinstitut, ambassader och den brittiska regeringen. Evenemanget fokuserade på lösningsdriven forskning för Arktis, med diskussioner om forskningsexcellens, finansiering och internationellt samarbete.

Finlands ambassadör Jukka Siukosarri underströk i sitt öppningsanförande att det är bråttom med orden:

- Om vi förlorar Arktis, förlorar vi världen.

Exceptionellt akut läge i Arktis

Det som framkom på eventet bekräftade i mycket det som forskarna redan vet. Klimatsituationen är exceptionellt akut, särskilt i Arktis, där effekterna är allvarligare och påverkar miljön i grunden. Därför måste forskningen inriktas på att hitta lösningar. Forskarna känner till många av problemen, och det räcker inte längre att bara fortsätta att beskriva dem. Klimatet behöver åtgärder om vi vill minska effekterna, vilket gör det nödvändigt att samverka inom universitetet och med externa partners utanför akademin.

Enligt Keith Larson tar globala klimatmodeller, som ligger till grund för politiska beslut, inte nödvändigtvis hänsyn till arktiska ekosystem. Dessa arktiska ekosystem ger snarare upphov till ytterligare växthusgaser, som drivs av mänsklig uppvärmning, såsom tinande permafrost. Även om vi stoppar utsläppen av växthusgaser kommer dessa återkopplingsmekanismer fortfarande att värma upp planeten under lång tid.

Något som också lyftes var att urfolken i dag ofta inte deltar i beslutsprocesserna. Samerna är inte drivande bakom klimatförändringarna men de är hårt drabbade.

- Varje handling är en dubbel börda för urfolken, sa Åsa Larsson Blind som är vice ordförande i Samerådet. Vi behöver hantera konsekvenserna utöver insatserna. Och vem får bestämma? Urfolken är fortfarande inte en del av diskussionerna och prioriteringen av vad som ska göras.

Åsa Larsson Blind konstaterade också att alla processer och svåra beslut måste inkludera urfolken från första början, och betonade behovet av fritt, tidigare och informerat samtycke, inte bara deras engagemang någonstans på vägen.

- Utan det har vi inget annat val än att säga nej.

Umeå universitet spelar avgörande roll

På eventet framgick det att Umeå universitet spelar en avgörande roll i det nationella och internationella Arktis. Arktiskt centrum vid Umeå universitet är ett nav för tvärvetenskaplig arktisk forskning över de fyra fakulteterna och civilsamhället. Universitetet är hem för det välrenommerade centret för urfolksstudier och forskning, Várdduo - Centrum för samisk forskning. Tillsammans med Climate Impacts Research Centre och andra framstående forskningscentra besitter Umeå universitet en solid grund för att möta utmaningarna i samband med den samhällsomställning som ofta benämns som en "grön omställning".

Kontakt

Keith Larson
Övrig/annan befattning, projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 29