"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Keith Larson

Keith Larson

Projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
CIRC, Abisko Naturvetenskapliga Station, Vetenskapens väg 38, Abisko Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Roll: Föreståndare
Plats
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är evolutionär ekolog med nästan 30 års erfarenhet av forskning och fältarbete världen runt. Idag är jag projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet. Jag ansvarar för forskningsinfrastrukturen och undervisningsmiljön vid Abisko naturvetenskapliga station, vilket i stora drag innebär samordning av undervisning och forskning. En viktig del i mitt arbete är att engagera allmänheten genom en omfattande uppsökningsaktivitet och medborgarvetenskap vid forskningsstationen i Abisko nationalpark och internationellt. En röd tråd i min forskning är att sätta den i ett regionalt eller globalt sammanhang för allmänheten och när det är möjligt att engagera allmänheten direkt i vetenskapen.

Min forskning fokuserar på hur arktiska och alpina arters livshistoriska anpassningar har formats av miljön; hur tidpunkten för livshistoriska händelser påverkas av klimat och miljöförändringar. Till exempel, hur hanterar arter vid gränsen för sitt utbredningsområde denna förändring? Vad händer med arter och populationer vid övergången mellan den boreala och arktiska zonen eller trädgränsen och tundra eller fjäll? Var sprids "arktiska" arter vid sina sydliga utbredningsområden eller alpina arter vid sina höjdgränser, anpassar de sig eller utrotas de lokalt?

Jag använder medborgar"forskare" för att få hjälp att svara på några av dessa frågor. I arbetet ingår nu fjällkalender-projektet som utvecklats i samarbete med Naturens kalender, Sveriges nationella fenologiska nätverk. Här följer medborgareforskare växtfenologin i de svenska fjällen. Viktigt är att projektet har två syften, engagera allmänheten genom delaktighet för att hjälpa dem att förstå hur forskare bedriver klimatforskning samt som en metod att samla in data från en mycket stor region.

Global Change Biology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 28, (9) : 3110-3144
Lembrechts, Jonas J.; van den Hoogen, Johan; Aalto, Juha; et al.
Journal of Applied Genetics
Milarska, Sylwia Eryka; Androsiuk, Piotr; Bednarek, Piotr Tomasz; et al.
Ecology and Evolution, John Wiley & Sons 2021, Vol. 11, (22) : 16228-16238
Lindborg, Regina; Ermold, Matti; Kuglerová, Lenka; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 27, (20) : 5070-5083
MacDougall, Andrew S.; Caplat, Paul; Olofsson, Johan; et al.
Ornitologia Neotropical, Neotropical Ornithological Society 2020, Vol. 31 : 98-105
Inserillo, Daniel R.; Reitsma, Leonard; Larson, Keith; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (11) : 6616-6629
Lembrechts, Jonas J.; Aalto, Juha; Ashcroft, Michael B.; et al.
Movement Ecology, BMC 2020, Vol. 8, (1)
Zhao, Tianhao; Ilieva, Mihaela; Larson, Keith; et al.
Evolutionary Ecology, Springer 2018, Vol. 32, (6) : 683-698
Berdan, Emma; Rosenquist, Hanna; Larson, Keith; et al.
Waterbirds (De Leon Springs, Fla.), The Waterbird Society 2017, Vol. 40, (1) : 58-62
Craig, David P.; Larson, Keith
Evolution Letters, JOHN WILEY & SONS LTD 2017, Vol. 1, (3) : 155-168
Lundberg, Max; Liedvogel, Miriam; Larson, Keith; et al.
Journal of Evolutionary Biology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 30, (6) : 1068-1077
Wellenreuther, M.; Rosenquist, H.; Jaksons, P.; et al.
Ornis Svecica, Vol. 24, (3-4) : 165-166
Larson, Keith W.; Kundisch, Sieglinde
PLOS ONE, Vol. 9, (5)
Larson, Keith W.; Liedvogel, Miriam; Addison, BriAnne; et al.
Frontiers in Zoology, Vol. 11
Liedvogel, Miriam; Larson, Keith W.; Lundberg, Max; et al.
The Condor, Vol. 115, (2) : 366-374
De Ruyck, Chris; Hobson, Keith A.; Koper, Nicola; et al.
Journal of Avian Biology, Vol. 44, (6) : 561-566
Larson, Keith W.; Liedvogel, Miriam; Bensch, Staffan; et al.
North American Bird Bander, Vol. 38, (1) : 28-30
Larson, Keith W.; Smith, Joseph A. M.; Merker, Samuel A.; et al.
Waterbirds (De Leon Springs, Fla.), Vol. 35, (1) : 25-34
Collis, Ken; Roby, Daniel D.; Larson, Keith W.; et al.
PLOS ONE, Vol. 7, (4)
Hobson, Keith A.; Van Wilgenburg, Steven L.; Wassenaar, Leonard I.; et al.
Lund: Department of Biology, Lund University 2012
Larson, Keith
Ornis Svecica, Vol. 22, (3-4) : 141-143
Larson, Keith W.; Kundisch, Sieglinde
Ecology, Vol. 93, (6) : 1353-1366
Wellenreuther, Maren; Larson, Keith W.; Svensson, Erik I.
African Bird Club Bulletin, Vol. 17, (2) : 210-211
Abalaka, J. L.; Ottosson, Ulf; Tende, Talatu; et al.
Systematic Botany, Vol. 34, (3) : 510-520
Fritsch, Peter W.; Schiller, Anja M.; Larson, Keith W.
Journal of Geochemical Exploration, Vol. 102, (3) : 167-174
Hobson, Keith A.; Van Wilgenburg, Steven L.; Larson, Keith W.; et al.
Journal of Ornithology, Vol. 150, (3) : 709-712
Larson, Keith; Hobson, Keith
Western Birds, Vol. 40, (1) : 2-20
Molina, Kathy C.; Garrett, Kimball L.; Larson, Keith W.; et al.
Journal of Geochemical Exploration, Vol. 102, (3) : 123-136
Wassenaar, Leonard I.; Van Wilgenburg, Steve L.; Larson, Keith W.; et al.
Waterbirds (De Leon Springs, Fla.), Vol. 30, (3) : 448-449
Larson, Keith W.; Martinez Leyva, Jesus Eduardo
Western Birds, Vol. 38, (3) : 222-223
Schiller, Anja M.; Larson, Keith W.; Alexander, John D.
Waterbirds (De Leon Springs, Fla.), Vol. 29, (2) : 198-202
Larson, Keith W.; Craig, David P.
Northwest Naturalist: a journal of vertebrate biology, Vol. 87, (3) : 252-252
Schiller, Anja M.; Larson, Keith W.
Behavioral Ecology, Vol. 16, (4) : 675-685
Karczmarski, Leszek; Wursig, Bernd; Gailey, Glenn; et al.