"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-11

”Det finns inga dagis”

NYHET Förskolan är en uppskattad samhällsinstitution som många känner till och har erfarenhet av. Ändå känner sig många förskollärare och barnskötare missförstådda. Hur kan det komma sig? Och går det att göra någonting åt det? Det är några av frågorna som ställs en ny bok av förskoleforskaren Linn Eckeskog vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Jag ville skriva en konkret bok, en bok som rektorer och arbetslag kan utgå från när de vill förbättra sin kommunikation

– Jag har skrivit den här boken för alla de yrkesverksamma och studenter som suttit i min föreläsningssal och suckat över att de fortfarande kallas dagisfröken. De som inte känner igen sig i mediebilden av förskolan och som vill visa att deras jobb är mycket mer komplext än vad folk tror, säger Linn Eckeskog, förskoleforskare och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Boken Kommunikation med vårdnadshavare – en professionell kompetens i förskolan ges ut på Studentlitteratur i höst. Den handlar om förskolans status och professionalisering – men i allra högsta grad också om de meningsfulla men utmanande relationerna till vårdnadshavarna.

All samverkan handlar i grunden om kommunikation

Det ingår i rektorernas och arbetslagens uppdrag att skapa kommunikationsrutiner och arbetsformer som involverar vårdnadshavare med olika bakgrunder, drivkrafter och intressen.

Det är en diger kommunikationsuppgift som skiljer sig från ett bostadsområde till ett annat. Ändå utgör samverkansfrågan en försvinnande liten del i utbildningarna för arbete i förskolan.

– Jag ville skriva en konkret bok, en bok som rektorer och arbetslag kan utgå från när de vill förbättra sin kommunikation. Jag ville skriva om hur du kan upprätta dig själv som professionell pedagog – och samtidigt öppna upp för vårdnadshavares inflytande.

I boken kombineras resultat från Eckeskogs avhandling med konkreta övningar och exempel, anpassad för arbetslagets kompetensutveckling. Boken är fokuserad på förskolans villkor och behov, men många av resonemangen och råden är överförbara också på fritidshem och skola.

Linn Eckeskog är verksam som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och gästlärare vid förskollärarutbildningen vid Umeå universitet. Hon är årets mottagare av Humanistisk fakultets pedagogiska pris.

Läs mer om boken på studentlitteratur.se