"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-22

"Det finns inga enkla knep för att uppnå kvalitet"

NYHET Att ge grundutbildning högre status och balansera undervisning med forskning är en nyckel till en Framstående utbildningsmiljö. Det menar Lena Eskilsson, prefekt vid institutionen för idé- och samhällstudier, tidigare vid historiska studier som fick utmärkelsen av Högskoleverket i fjol.

– Man måste fundera över vad i just vår verksamhet som är kvalitet, säger Lena Eskilsson. När man utvärderas av Högskoleverket är det nämligen till stor del i form av formella kvantitativa mått, men på institutionen för historiska studier har man även resonerat kring vad som är kvalitet just för dem.
– Det finns inga enkla knep för att uppnå kvalitet, framhåller Lena Eskilsson.

Bild: Alexander Florencio

Kvalitet i grunden

Historiska studier fick utmärkelsen primärt för grundutbildning. Institutionens lärare är välutbildade; de flesta är disputerade och många har även lärarutbildning. De uppmuntras till pedagogisk utveckling på kompetenstid, men även till att ha levande kontakt med forskningsverksamhet, som enligt Lena Eskilsson är en viktig stimulans i lärarnas arbete. – Det är viktigt att det finns en balans mellan lärarnas olika aktiviteter. Hon betonar även vikten av välfungerande administration och ledning, både på institutions- och fakultetsnivå.
– Det är som en infrastruktur som ger lärarna stabilitet, säger hon.

Historiska studier har få programstudenter och de flesta läser fristående kurser under en eller två terminer, och det är inte så lätt att få studenterna att engagera sig. Det viktiga studentinflytandet kan vara svårt när det handlar om formella grupperingar, och därför satsar man också på andra sorters möten.
– Vår studierektor har ofta samtal och rådgör med studenterna. Det leder till ett studentinflytande som är mer än bara formellt.

Erkännande som gett nya möjligheter

För historiska studier var utmärkelsen ett välförtjänt erkännande, och för lärarna en bekräftelse på att de utför ett bra arbete.
– Detta visar att det inte bara är forskare och forskning som kan få uppmärksamhet, utan även grundutbildning och undervisningsarbete, säger Lena Eskilsson, och tillägger att det även varit bra för självkänslan.

Utmärkelsen gav också ett ekonomiskt tillskott i och med de pengar man tilldelades från universitetsstyrelsen.
– Det har gjort att vi kunnat göra kvalitetssatsningar som förut inte varit möjliga, förklarar Lena Eskilsson.

Precis som för andra ämnen inom humaniora är pengar ofta en bristvara. Som exempel nämner Lena att man nu har möjlighet att låta alla historiestudenter se ett arkiv, och anordna uppskattade studiesociala aktiviteter.
– Dessutom har våra lärare erbjudits kurser i Academic teaching, som ett led i kompetensutvecklingen.

Förebild

Institutionen har använt utmärkelsen i marknadsföringssyfte, men man har inte kunnat se något ökat sökantal bland studenter. Även Umeå universitet har använt det på hemsidan, och Lena Eskilsson tror att det kan ha verkat bra för hela universitetet. Många har hört av sig och velat veta hur man jobbar för att uppnå kvalitet. Lena har bland annat blivit inbjuden av Finlands motsvarighet till Högskoleverket att i februari delta i ett seminarium kring Centres of Excellence in University Education i Finland, där man också utsett framstående utbildningsmiljöer.

Till andra institutioner och högskolor vid Umeå universitet har Lena några grundläggande tips.
– Man måste rikta in sig på att ha välutbildade och välmeriterade lärare, och en kvalificerad studierektor. Bland lärarna måste undervisning ha hög status – det måste finnas en balans mellan lärarnas forsknings- och undervisningsaktivitet.

Framtidsoro trots framgång

Lena Eskilsson är dock orolig för att man gränsar till att inte kunna upprätthålla kvaliteten då studentpengen till grundutbildning urholkas. Man får mindre timmar till kurser och har inte råd till de mest lämpliga lokalerna. Anledningen till detta är att för många ofinansierade reformer läggs på institutionernas bord.
– För att finansiera dessa måste man ta från grundutbildningspengar och det får förödande konsekvenser, säger Lena.

Redaktör: Anja Hansen