"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-12

Det nordliga området i fokus för svensk-kanadensisk forskarmöte

NYHET Umeå universitet och University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, arrangerar 16-19 februari ett vetenskapligt möte på temat nordliga studier. – Mötet är ett led i att stärka Umeå universitets position inom det nordliga forskningsområdet, säger professor Peter Sköld.

University of Manitoba, Winnipeg, Kanada blev i fjol Umeå universitets första strategiska partneruniversitet. Syftet med ett strategiskt partneruniversitet är att utveckla ett särskilt mångfacetterat och fördjupat samarbete med utländska lärosäten. Mot den bakgrunden genomförs nu en gemensam konferens.

– Umeå universitet arbetar målmedvetet för en ökad internationalisering och samarbetet med University of Manitoba är viktigt för både studenter och forskare, säger prorektor Åsa Bergenheim.

University of Manitoba har omkring 27 000 studenter och är det största universitetet i regionen. Universitetet har en stark forskning inom livsvetenskap, life science, men också andra områden som Nordliga Studier. Manitobas forskare har bland annat medverkat till en kraftig minskning av rh-virus hos nyfödda, utvecklat en ny rapsväxt samt bidragit med nya strategier för att bekämpa HIV/Aids.

Mötet är en form av kunskapsutbyte mellan de båda universiteten inom området nordliga studier och innebär en möjlighet för forskarna att knyta kontakter som i förlängningen kan leda till gemensamma forskningsprojekt och ökning av student och lärarutbyte. Den forskning som presenteras behandlar allt från ursprungsbefolkning och barncancer till digitala djurparker. Ett dussin personer från University of Manitoba kommer att delta i det vetenskapliga mötet som innehåller ett 20-tal forskarpresentationer.

– Det som framför allt bör känneteckna relationen till ett strategiskt partneruniversitet, förutom forskningssamarbeten, är ett omfattande student- och lärarutbyte och gemensamt intresse av att utveckla undervisningsformer och kanske till och med gemensamma kursmoment, förklarar Per A Nilsson, chef för International Office.

Konferensen inleds måndag den 16 februari klockan 9.00 i föreläsningssal MC 313, MIT-huset.

Hela programmet finns på:
http://www.umu.se/digitalAssets/3/3388_program-manitoba.pdf

Kontaktpersoner: Per A Nilsson, chef International Office
Mobil: 070-23 66 230

Peter Sköld, professor
Tel: 090-786 6347

Redaktör: Carina Dahlberg