"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-08

Det samiska samhället i historia och nutid. Teori och praktik i möte.

NYHET Svenska Samerna Riksförbund (SSR) och Vaartoe-Centrum för Samisk forskning (CeSam) arrangerar under kulturhuvudstadsåret 2014 en seminarieserie. Under totalt tio seminarier kommer både historiska och dagsaktuella samiska teman att tas upp och diskuteras.Det finns idag en stor okunskap i samhället rörande samer. SSR och CeSam vill genom detta projekt öka kunskapen om både aktuella samiska frågor i samtiden, och om hur den svenska samepolitiken påverkat samerna historiskt.Det långsiktiga målet är att etablera ett forum där SSR och CeSam i samarbete kan erbjuda regelbundna publika föreläsningar för en intresserad allmänhet även efter att kulturhuvudstadsåret har avslutats.

Fredag 24 januari. Lokal: Tráhppie, samiskt kulturhus, Gammlia.

09.15-14.45 Hälsa- och livsvillkor i Sápmi. Moderator: Lena Kroik.

15.00-17.00 Näthat mot samer. Moderator: Copelie Coq.

Programmet finns här.