"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-07

Det sociala universitetet

NYHET Sociala medier tar allt större plats både i debatten och i många människors liv – och Umeå universitet är förstås med både på YouTube, Facebook och i "twittersfären".

Sedan hösten 2009 har Umeå universitet byggt både svenska och engelska sidor på Facebook.
– Vi ser det som en bra kontaktyta mot potentiella studenter. Sidan kan bli en bra informationskälla för dem, och vi kan snabbt få en dialog med dem, säger Anna Holmström, marknadsförare på informationsenheten.

Facebook växer snabbt

Den första tanken med närvaron på Facebook var att visa hur det kan vara att plugga på universitet och i synnerhet på Umeå universitet. Men allt eftersom har den sociala sidan blivit viktigare.
– Facebook är lite lättsammare, närmare studenternas privatliv. Vi kan använda ett mjukare tilltal än i vanlig "myndighetsinformation" och blanda högt och lågt – musiktips och information om sista ansökningdag, på ett annat sätt än på vanliga webben, säger Jakob Mjöbring, projektsamordnare på Print & Media, som det senaste året arbetat allt mer med sociala medier.

youtube-sidanBåda menar ändå att allt inte funnit sin form än. Bredden är ett problem. En fråga är om man ska erbjuda innehåll som är intressant för såväl studenter som alumner och anställda. Det blir också viktigt att samordna olika kanaler, så att man inte blir motsägelsefull.

Anna Holmström framhåller snabbheten, både för att nå ut och för att få respons.
– Vi har gjort sidan öppen för alla och det är lätt för besökare att skriva inlägg. Vi har mest aktivitet på den engelska sidan, som i skrivande stund passerat 2 000 "medlemmar". Där ställs det fler frågor – och många av våra nuvarande utländska studenter hjälper till med information och svarar på studiespecifika frågor.

En för alla eller alla varsin?

En mer oklar fråga är om institutioner och program ska skapa egna sidor. Sociala media måste underhållas, ofta, för att uppfattas som levande, och det kräver engagemang – och arbetstid. Kanske är det nog så bra att bidra till de centrala sidorna?

De som prövar enklare nyhetsuppdateringar med Twitter – där universitet utan särskilt marknadsföring fått drygt ett hundratal "followers" – bör dock snarare sikta snävt, säger Jakob Mjöbring.
– Det blir nog mer intressant ju mer specifik twittern blir – nyheter inom ett smalt fack, som bidrar till en intressegemenskap.

Vägen är målet

Anna Holmström säger också utan omsvep att man börjat utan någon fullständig strategi.
– Det vore bara dumt att vara överambitiös, jobba hårt och sedan tappa taget. Vi lär och anpassar oss eftersom. Dessutom ska man inte ha någon övertro på sociala medier. Webben är vår huvudsakliga kanal, och det är dit man vi vill locka studenterna – alltså är det viktigt att först satsa på sin egen webbplats!

Jakob finns tillhands för den som vill lära sig mer eller ha en föreläsning eller workshop i ämnet.
– Börja gärna med att tänka på målgruppen. Det handlar inte bara om att själv synas utåt, utan om att kunna erbjuda något som är till nytta för blivande "kompisar". Enbart skryt fungerar inte på nätet, heller…

Läs mer på:
www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/umea-universitet-i-sociala-medier/

Redaktör: Michael Nordvall