"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-23

Diabetiker som skattar sin hälsa som dålig har kortare liv

NYHET Forskare vid Umeå universitet visar nu tillsammans med europeiska kolleger att diabetiker som själva bedömer sin hälsa som dålig i genomsnitt har kortare överlevnad än dem som skattar sin hälsa som god.

Slutsatsen, som redovisas i online-tidskriften BMJ Open, gäller även med hänsyn till kända riskfaktorer som förhöjt blodtryck, fetma, fysisk inaktivitet och annan sjuklighet.

Diabetes ökar risken för förtida död i bland annat hjärt-kärlsjukdom. Genom att samla information om patienternas riskfaktorer försöker diabetesläkare få vägledning för att kunna bedöma vilka patienter som löper störst risk och därmed behöver mest stöd och behandling. Nu verkar det alltså som om också patienternas egen skattning av sin hälsa har betydelse för deras prognos. I studien, som är en del av European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), ingår 3 257 patienter med diabetes som följdes i upp till 14 år.

- Resultaten var samstämmiga i de länder som ingick: Sverige, Tyskland och Holland, säger Patrik Wennberg som genomfört studien i samarbete med Olov Rolandsson och en grupp av europeiska forskarkolleger. Både Wennberg och Rolandsson tillhör Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna universitetslektor Patrik Wennberg, enheten för allmänmedicin, tel. 073-832 88 19
e-post patrik.wennberg@fammed.umu.se

Referens

P Wennberg, O Rolandsson, L Jerdén, H Boeing, D Sluik, R Kaaks, B Teucher, A Spijkerman, BB de Mesquita, C Dethlefsen, P Nilsson, U Nöthlings. Self-rated health and mortality in individuals with diabetes mellitus: prospective cohort study, BMJ Open, 15 februari 2012 (BMJ Open 2012;2:e000760.doi:10.1136/bmjopen-2011-000760)
Länk till artikeln