"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-28

Dieter Müller ny ordförande i Idrottshögskolans styrelse

NYHET Sedan september är Dieter Müller, vice rektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet, ny ordförande för Idrottshögskolans styrelse.

Från vänster: Pernilla Eriksson, Ann Sörlin, Stefan Hildingsson, Roland Carlsson, Niclas Bromark, Dieter Müller, Ulrika Haake, Ulrika Bergström, Yun Yu och Tor Söderström. På bilden saknas Jesper Enbom, Birgitta Wilhelmsson, Per Jonsson och Sanna Vikberg.

Styrelsen för Idrottshögskolan ansvarar för verksamhetens övergripande inriktning och utveckling, att ansvara för verksamhetens övergripande inriktning och utveckling, att utarbeta förslag till budget och årlig verksamhetsplan i samråd med dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, samt att i övrigt främja Idrottshögskolans verksamhet.

Sedan september 2017 är Dieter Müller ny ordförande i Idrottshögskolans styrelse. Tidigare ordförande var Marianne Sommarin, professor vid fysiologisk botanik. 

Redaktör: Anna-Karin Eriksson