"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-28

Digital innovation ger nya produkter

NYHET Från digitalisering av samhället till konkreta exempel som Bonniers satsning på tidskrifter i pekplattor. Det var innehållet i de två föreläsningar om digital innovation som inledde höstsamlingen för CiiR, ett nationellt kompetenscentrum kring innovation.

CiiR, Centre for Interorganizational Innovation Research, är ett nationellt kompetenscentrum etablerat av Umeå universitet och Luleå tekniska universitet med fokus på hur modern IT och digitala innovationer öppnar för nya arbetsformer och produkter. Det nya centret är ett partnerskap mellan flera forskningsämnen och centrumbildningar vid universiteten, bland annat institutionen för informatik vid Umeå universitet. Centret kommer att ha särskild inriktning mot de utvecklingsvillkor som gäller i regioner som norra Sverige och för distribuerade innovationssystem där IT och digitala innovationer är viktiga.

Digital innovation och förändringar

Nyligen samlades man till en seminariedag vid Umeå universitet med föreläsningar och workshop om betydelsen av digital innovation. Professor Kalle Lyytinen talade om de förändringar som samhället står inför med digital innovation och Sara Öhrvall, forskningschef vid Bonniers, berättade om det förändringsarbete som inletts vid Bonniers där man med projektet Mag+ vill finna former och utvecklingsmetoder för att publicera tidskrifter i pekplattor.

Sara Öhrvall är chef för Bonniers forsknings- och utvecklingsavdelning och engagerad i frågor rörande innovationer och entreprenörskap och även medlem i styrelsen för CiiR. Hon är född i Boden och utbildad vid Umeå universitet (Internationell ekonomi), och rekryterades till Bonnier 2008 med ett tydligt förändringsuppdrag.

Där byggde hon upp en central forsknings- och utvecklingsavdelning för att möta det generationsskifte som digitaliseringen har inneburit för mediebranschen och skapa förståelse för de nya beteendemönstren hos läsare, tittare och användare.

Den världsledande IT-forskaren Kalle Lyytinen, professor vid Case Western Reserve University i Cleveland, har rekryterats som gästprofessor till IT-managementgruppen vid Umeå universitet och ingår, liksom Sara Öhrvall, i styrelsen för CiiR.

Internationelt ledande

Lyytinen är en internationellt ledande forskare inom informationssystem med fokus på informationsteknologins organisatoriska och samhälleliga konsekvenser. Bland hans uppmärksammade arbeten finns studier av hur IT-användning inom arkitektbranschen leder till nya designlösningar, samt hur IT kan leda till radikala innovationsprocesser inom traditionell basindustri.

Efter de inledande föreläsningarna fortsatte dagen med en workshop kring policies och nyckelaktiviteter på den regionala tillväxt- och innovationsagendan.

CIIR är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet och fokuserar på hur modern IT och digitala innovationer öppnar för nya arbetsformer och produkter. Centrumet är finansierat av Vinnova.

Redaktör: Mikael Hansson