"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-20

Digital innovation ny centrumbildning

NYHET SCDI, Svenskt centrum för digital innovation, tar steget över från projekt till centrumbildning under Samhällsvetenskapliga fakulteten. Centrumet siktar på att bli ett nationellt och internationellt ledande centrum inom digital innovation.

– Att vi nu blir ett center på riktigt innebär att vi kan lägga in en högre växel i arbetet med forskning och kunskapsspridning, säger Jonny Holmström, professor vid Institutionen för informatik som blir föreståndare för centret.

SCDI ska bedriva forskning och sprida information om resultaten, agera mötesplats för ämnes-, industri-, sektors-, och generationsöverskridande samverkan om digital innovation och digitalisering samt hålla seminarier och konferenser inom området.

Sedan 2013 har SCDI drivits som ett projekt i samarbete mellan Institutionen för informatik vid Umeå universitet och Institutionen för tillämpad IT i Göteborg. Den är i sin tur är en gemensam institution för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. 

När verksamheten nu efter rektorsbeslut övergår till fastare former fortsätter samarbetet även om centret organisatoriskt knyts till Samfak i Umeå och Institutionen för Informatik. Föreståndaren Jonny Holmström i Umeå får vid sin sida professor Rikard Lindgren som biträdande föreståndare med bas i Göteborg.

Grundplåten till verksamheten var en donation från Carl Bennet på fem miljoner. Sedan har SCDI finansiering från en rad forskningsfinansiärer, bland annat en donation om nio miljoner från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse tillkommit. Ett 30-tal forskare är knutna till centret.

– Att ligga i den digitala utvecklingens framkant blir något av en överlevnadsfråga för svensk industri. Vi ser därför ett stort intresse från näringslivet för samverkan, säger Jonny Holmström.

Redaktör: Ola Nilsson