"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-28

Digital satsning i ny studiemiljö

NYHET Sköna möbler som lätt kan flyttas och bra tillgång till digital teknik. Studenter från institutionen för informatik har varit med och utformat nya miljön Learning Space vid universitetsbiblioteket i Umeå.

Biblioteket är en populär arbetsplats för studenterna vid Umeå universitet och nu görs en satsning för att möta behoven ännu bättre. Learning Space UB kallas den yta som står beredd med inbjudande, flyttbara möbler och modern, lättillgänglig digital teknik. Lokalen kan fungera som en plats för grupparbeten, eget pluggande eller snabbt arrangeras för en föreläsning i någon del av rummet.

– Vi hoppas att Learning Space UB blir en flexibel studiemiljö för de behov som studenterna har. Enskilt eller i grupp, stora som små. Man ska känna att det är fritt fram att möblera om efter behov! säger Mikael Sjögren, överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket.

Studenternas förslag bakom utformningen

Studenter från Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer har bidragit till utformning av lokalen. Vera Karlsson och Robin Sehlin har i ett examensarbete gett förslag på hur de funktionella rummen och tekniken kan stötta informellt lärande. Dessutom har en referensgrupp av studenter från programmet funnits med som bollplank under planeringen. Vid invigningen var bland annat Per Österlund, Sandra Ericsson, Jonas Lindholm och Johan Sjöström med och visade hur lokalerna kan användas.

– Vi presenterade ett visuellt konceptförslag som innebar att inredningen till största delen skulle vara flyttbar, förklarar Per Österlund till Västerbottens Folkblad som intervjuade studenterna.

Förhoppningen är att Learning Space UB blir en plats där studenter tycker om att vara och gärna återvänder till när de vill studera. Lokalen ska både bjuda in och uppmuntra till lärande.

Institutionen för informatik och företaget Input har i samarbete med universitetsbiblioteket medverkat i utformningen.

Inspelningsstudio

Under dagen kommer även Presentationsstudion UB att invigas, en inspelningsstudio där både anställda och studenter vid Umeå universitet ges möjlighet att träna på muntliga presentationer. Inspelningstekniken i studion gör det möjligt för studenterna att ta del av och analysera resultatet efteråt men även att skicka det vidare till andra.

Redaktör: Mikael Hansson