"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-23

Digital transformation – inte bara effektivisering

NYHET Lars Öbrand, lektor vid institutionen för informatik, har precis inlett en uppdragsutbildning inom digital transformation för Holmen Skog. Under 2020 ska han hjälpa ledningsgruppen att forma en digital strategi. – Man måste tänka på ett annat sätt än man gjort de senaste 100 åren, säger Lars.

Text: Johanna Nordström

Holmen Skog sköter Holmen-koncernens skogar som omfattar ungefär en miljon hektar. De köper virke och utför avverknings- och skogsvårdsuppdrag.

– Den här verksamheten sköts ungefär som den alltid har gjort – man träffas, dricker kaffe, kommer överens om ett pris och skakar hand. Men det finns en enorm potential att utvecklas. Holmen Skog har till exempel väldigt mycket kartdata som man skulle kunna utnyttja, men man gör inte så mycket mer med den än man gjorde på 70-talet. Utmaningen i det här arbetet är att lyfta blicken och tänka om kring sådant som gjort en framgångsrik tidigare, säger Lars Öbrand.

Det är inte en IT-fråga

Lars Öbrand kommer träffa ledningsgruppen ett antal gånger under 2020 och arbetet ska utmynna i en digital strategi. Lars menar att en nyckel till att lyckas med den digitala transformationen är att se det just som en transformation.

­– Det handlar inte om att bara effektivisera den befintliga verksamheten utan om att verkligen transformera den. Man måste också förstå att det här inte är en IT-fråga utan en fråga om verksamhetsutveckling. Att genomföra ett projekt är en sak, det är enkelt, men att ställa om en redan välfungerande verksamhet till något annat är svårare, säger Lars Öbrand.

Utbildningen bygger till stor del på att ledningen får ett nytt sätt att tänka och nya verktyg för att analysera sin verksamhet. Under den första träffen fick gruppen exempel från organisationer och verksamheter som liknar deras egen för att förstå vad en digital transformation kan leda till.

– Många värdeskapande processer är fundamentalt annorlunda idag om man jämför med hur det har sett ut tidigare. Nästan vilken bransch man än tittar på så har aktörer som Apple och Google en roll. Man kan inte bara tänka utifrån en värdekedja av underleverantörer och liknande utan man behöver se hela ekosystemet, säger Lars Öbrand.

Ett långsiktigt arbete

Det första steget för ledningsgruppen kommer vara att kartlägga verksamheten och analysera sig själva och sin omgivning. De kommer få en vokabulär och referensramar för hur man kan tänka kring digitalisering, och därefter jobba mer i workshops utifrån sin egen verksamhet.

– Det kommer nog inte att vara så stor skillnad hos dem om ett år men däremot om fem år eller tio år. Många organisationer står inför samma utmaningar, så om den här utbildningen visar sig vara ett bra format för att jobba med digital transformation så kanske vi kan ha fler utbildningar framöver, säger Lars Öbrand.