"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-20

Digitala teknologier i utbildningssystem

NYHET Anders D. Olofsson har publicerat två nya texter inom sitt expertområde lärande och IKT.

Den ena publikationen är skriven tillsammans med kollegor från Mittuniversitet, Högskolan i Gävle och Universitetet i Oslo, Norge och är publicerad i den norska antologin "Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen". Texten problematiserar införande och användning av IKT i skolan utifrån de olika förväntningar och den retorik om digitala teknologier som finns på olika nivåer i utbildningssystemet.
Fullständig referens: Fransson, G., Lindberg, J.O., Olofsson, A.D., & Hauge, T.E. (2012). Förväntningar och realiteter: Om digitala teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor. I T-E Hauge & A. Lund (Red.). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen (sid. 274-293). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-36438-0

Den andra texten "Bridging the Distance from Research to Practice: Designing for Technology Enhanced Learning" är skriven tillsammans med kollegor från Malmö högskola, Stockholms universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap). Texten lyfter fram behovet av att pröva och utvärdera en mångfald av designansatser av digitala teknologier för att utforska hur ett produktivt användande av technology enhanced learning (TEL) i olika utbildningspraktiker kan komma till stånd.
Fullständig referens: Spikhol, D., Olofsson, A.D., Eliasson, J., Bergström, P., Nouri, J., & Lindberg, O.J. (2012). Bridging the Distance from Research to Practice: Designing for Technology Enhanced Learning. In Proceedings of the Next Generation Learning Conference (NGLC), pp. 1-11, in Falun (Sweden), 21-23 February. 2012. ISBN nr 978-91-85941-47-6, Rapport nr 2012:5. Läs hela konferensbidraget här: 
http://www.du.se/Global/dokument/NGL/NGL%202012/Conference%20proceedings.pdf

Redaktör: Ulrika Sahlén