"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-19 Uppdaterad: 2024-03-27, 20:17

Ökad risk för ekonomiskt övergrepp i nära relationer

NYHET En ny studie från forskare vid Umeå universitet och Mittuniversitetet visar på en ökad risk för ekonomiskt övergrepp i nära relationer genom digitala finansiella tjänster. Genom intervjuer med kvinnor i Sverige som överlevt våld i nära relationer identifierar studien hur dessa tjänster används som verktyg för ekonomiskt övergrepp.

Text: Charlotte Ståhl

Den snabba tillväxten av digitala finansiella tjänster har förvandlat smarta enheter som smartphones, surfplattor och bärbara datorer till digitala plånböcker. Forskningen pekar på en tidigare oupptäckt risk för ekonomiskt övergrepp via dessa kanaler och föreslår en sammanslagning av forskningsområden för att fokusera på vad som kallas digitalt underlättat ekonomiskt övergrepp.

Den digitala revolutionens mörka sida

Studien visar att digitala finansiella tjänster inte bara utgör en risk för ekonomiskt övergrepp utan också underlättar kränkande beteenden. Genom att använda smarta enheter kan förövare kontrollera och begränsa kvinnors tillgång till pengar, övervaka deras ekonomiska aktiviteter och utnyttja deras digitala finansiella tjänster.

Med övergången till digitala finansiella tjänster blir det allt svårare för kvinnor att skydda sig mot ekonomiska övergrepp, särskilt med avvecklingen av kontantbaserade transaktioner och minskningen av bankomater. Studien pekar på den ökande sårbarheten för ekonomiskt övergrepp i en digital ekonomi.

Sårbarheten i en digital ekonomi

I studien betonas behovet av att öka medvetenheten om riskerna för ekonomiskt övergrepp genom digitala finansiella tjänster och att utveckla mer robusta skyddsåtgärder för att skydda de mest sårbara. Att adressera denna fråga kräver en bredare diskussion och ett engagemang från både forskarsamhället och de som utvecklar och reglerar digitala finansiella tjänster.

Om studien

Bakom studien:

Charlotte Nyman, Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet


Ann-Sofie Henriksson, Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet


Lars Evertsson, Professor vid Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO), Mittuniversitetet


Läs hela artikeln om studien här