"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-28

Digitalisering av framtidens prov och provmiljöer diskuteras

NYHET Frågor om hur storskaliga prov liknande Högskoleprovet och Nationella proven kan och bör se ut lyfts på den internationella konferensen Framtidens prov och provmiljöer. Den äger rum i Umeå 16–17 juni och arrangeras av Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

På senare tid har ambitionen att digitalisera utbildningsväsendets storskaliga prov och provmiljöer blivit allt mer framträdande. Förespråkare ser det som ett måste för att följa och spegla det moderna samhällets utveckling. Kanske framförallt för att effektivisera administrationen kring proven, men även för att kunna använda det digitala formatet för mer nyskapande prov.

Datorbaserade prov har funnits under lång tid, men när det gäller storskaliga prov är en övergång i regel komplicerad, speciellt om provtagarna är väldigt många eller provet består av uppgifter som fungerar olika i olika miljöer. Det är inte bara infrastruktur eller tekniska lösningar som behöver utvecklas eller implementeras.
– Det är särskilt viktigt att utvecklingen baseras på korrekt underbyggda beslut, där provens kvalitet, men också aspekter som rättvisa och konsekvenser tas i beaktande, menar Christina Wikström, docent i beteendevetenskapliga mätningar vid institutionen och medarrangör av konferensen.

Syftet med konferensen är att erbjuda en plattform för utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer, genom att samla personer som är intresserade av dessa frågor. Programmet innehåller presentationer av internationellt framstående forskare och praktiker, poster-presentationer och diskussioner.

De frågor som kommer att diskuteras berör möjligheter, begränsningar, utmaningar och problem som kan vara förknippade med en digitalisering av den här typen av prov, och vilka teoretiska, ekonomiska och sociala konsekvenser som kan följa en digitalisering av proven eller den omgivande digitala miljön.

Arrangörerna ser fram emot engagerande, interagerande och stimulerande presentationer och diskussioner.

Mer information om konferensen finns här:

Framtidens prov och provmiljöer

Redaktör: Maja Bonta