Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Digitalisering i norr får stöd med 14 miljoner

NYHET Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beviljat totalt 22 utvecklingsprojekt cirka 142 miljoner kronor. Ett av dessa är SPIN vars mål är att stärka regionens möjligheter att ta till vara effekterna av den digitala transformationen.

SPIN, SamverkansPlattform för IT-innovation i Norr, är ett av de 22 projekt som får stöd av Tillväxtverket. Projektet får, med 4,3 miljoner från Region Västerbotten och 9,7 miljoner från Tillväxtverket, ett bidrag på 14,1 miljoner kronor och är ett samverkansprojekt mellan IT-institutionerna vid Umeå universitet, Region Västerbotten, ett antal kommuner i regionen. 

Tempohöjning kring digitalisering

– Det kommer att innebära en tydlig tempohöjning i de samarbeten som bedrivs mellan våra IT-institutioner, regionens IT-företag och många av de branscher där digitaliseringen ser ut att få störst genomslag, säger Per Levén, forskare vid Umeå universitet och en av initiativtagarna bakom SPIN.

Genom SPIN-projektet tar de regionala universiteten, i samverkan med näringsliv och andra offentliga aktörer, en tydligare roll och ett större ansvar i regionens fortsatta digitalisering, både för IT-sektorns relativa styrka och för övriga sektorers nödvändiga förnyelseprocesser.

Tillväxt kring digitalisering

Projektets övergripande syfte är kraftfull tillväxt inom regional IT-sektor, och att dess koppling till framförallt regionala basnäringar och företrädare för en smartare region ska utvecklas för att tillsammans klara av att driva på regionens förnyelse och digitalisering bättre än andra regioner nationellt och internationellt.

Deltagare i projektet, som pågår 2016 - 2019, kommer bland annat från institutionerna Datavetenskap och Informatik vid Umeå universitet, ett större antal små och medelstora företag med stort intresse för digitalisering, Region Västerbotten, samt ett antal kust- och inlandskommuner.

Totalt fördelades 142 miljoner kronor över tjugotvå olika projekt och av dessa berör femton Västerbottens län. Främst prioriteras insatser inom forskning, teknisk utveckling och innovationer.

Redaktör: Mikael Hansson