"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-14

Direktsänd debatt om genmodifiering av växter

NYHET Ja eller nej till genmodifierade växter – vad säger forskare? Stefan Jansson, professor vid Umeå Plant Science Centre, är initiativtagare till ett symposium i ämnet i Stockholm 20 mars. Föredrag och debatt kommer att direktsändas på webben.

Människan har sedan tusentals år odlat växter för att få mat och de växter vi i dag odlar är ofta väldigt annorlunda än sina vilda förfäder eftersom vi först omedvetet, senare medvetet bedrivit växtförädling. På 1980-talet gav gentekniken nya redskap men frågan om hur genmodifierade växter bör användas i jord- och skogsbruket väcker mycket starka känslor. Vissa hävdar att gentekniken bara är av godo och kommer att kunna lösa världssvälten, andra att den är farlig för människors hälsa och natur, och att bönder och fattiga länder förlorar kontrollen över sin matproduktion. Genmodifierade grödor odlas på över 10 procent av världens jordbruksmark, men nästan inte alls i Europa där motståndet är starkt.

Frågan om vi bör tillåta genmodifierade växter (GMO) i lantbruket är kontroversiell bland politiker, medier och inom delar av miljörörelsen.

– I den allmänna debatten verkar mycket svart och vitt, men bland oberoende svenska växtforskare råder en balanserad konsensus. Forskningen visar att rätt användning av GMO kan ge en mer hållbar livsmedelsproduktion med minskad användning av gifter, men det är också viktigt att se till att ett fåtal företag inte ges monopol på utsädet, säger Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

I Sverige finns många forskare som har arbetat med växtforskning och växtförädling antingen med traditionella tekniker och/eller genteknik. Offentligt finansierade universitetsforskare har privilegiet att bedriva oberoende forskning, men också ett ansvar att tala om för allmänhet och beslutsfattare vad man anser om viktiga samhällsfrågor som rör deras expertområde. Hur ser de på denna fråga där debattens vågor går så höga? Finns det osäkerheter kring genmodifierade växter, kan de bli giftiga, hotar de mångfalden i naturen, leder de till miljöproblem eller borde vi tillåta att använda dem i jordbruket i Sverige?

Under detta symposium, riktat till skola, allmänhet och medier, berättar ledande universitetsforskare om sin syn på saken. Symposiet avslutas med en paneldebatt med deltagare från andra delar av samhället.
Värd för symposiet är Nationalkommittén för biologi. Det äger rum i Beijersalen vid Kungl. Vetenskapsakademien tisdagen den 20 mars kl. 9.00-15.00.

Symposiet kommer att webbsändas live på http://kva.se och finnas on demand på http://kvatv.se
Detaljerat program

Redaktör: Ingrid Söderbergh