"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-05

Diskförskjutning stör ansiktets tillväxt hos unga

NYHET Problem med käklederna är vanligt hos barn och ungdomar. Hur detta påverkar underkäkens tillväxt förklaras i den avhandling som Fredrik Bryndahl försvarar vid Umeå universitet den 9 maj.

Käklederna är viktiga för ansiktets tillväxt och utveckling. Tidigare studier av barn och ungdomar med sned underkäke och förminskad underkäke visar ett samband mellan störd tillväxt av ansiktet och en permanent förskjutning av disken i käkleden. Orsak och verkan var dock länge okända: Var det den störda tillväxten som ledde till att disken gled fel eller tvärtom?

I avhandlingen visar en serie experiment att en förskjuten disk i käklederna under tillväxtperioden hämmar hela underkäkens utveckling. Den lokala tillväxthämningen varierar över tiden och är störst under perioder med allmänt kraftig tillväxt, vilket motverkar den hormonstyrda accelerationen av ansiktstillväxten i puberteten. Den störda tillväxten visade sig ha samband med skyddsreaktioner i ledutskottens brosklager och störd benbildning i underkäkens ledutskott.

Dessa nya resultat förklarar den avvikande utvecklingen av underkäken hos unga individer med permanent förskjutning av käkledsdisken. De pekar också på betydelsen av tidig diagnos och behandling av sådana skador i käkleden hos växande barn och ungdomar, vilket borde minska behovet av framtida och mer omfattande åtgärder, som tandreglering och kirurgi.

Resultaten visar också på vikten av att utreda käkledsdiskens läge och funktion, speciellt hos barn och ungdomar inför en tandreglering som ska stimulera tillväxten av underkäken. Skälet är att de påvisade benreaktionerna i käkleden troligen direkt motverkar en sådan behandling.

Fredagen den 9 maj försvarar Fredrik Bryndahl, Inst. för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Temporomandibular joint disk displacement and subsequent adverse mandibular growth. Svensk titel: Förskjutning av käkledsdisken och därav hämmad tillväxt av underkäken. Disputationen äger rum klockan 09.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är prof. Lars Hollender, Department of Oral Medicine, University of Washington, USA.

Fredrik Bryndahl är övertandläkare och doktorand vid enheten för oral diagnostisk radiologi, tel. 090-785 61 77, e-post fredrik.bryndahl@odont.umu.se  

Redaktör: Hans Fällman