"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-24

Disputation för doktorsexamen

NYHET Härmed meddelas att Bodil Hökfors för avläggande av teknologie doktorsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi författat en vetenskaplig avhandling med titeln:"Phase chemistry in process models for cement clinker and lime production"

Disputationen kommer att äga rum fredagen den 14 mars 2014, kl 13.00 i N420, Naturvetarhuset.

Fakultetsopponent är professor Bo Björkman, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Processmetallurgi, Luleå tekniska universitet.

Avhandlingen försvaras på svenska.

Avhandlingen finns tillgänglig vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Redaktör: Robert Sjöblom