"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-20

Disputationer vid TFE

NYHET Två disputationer kommer att ske under våren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Den 28 april kl 09.00 i sal N300, Naturvetarhuset kommer Shafiq ur-Rehman att avlägga teknologie doktorsexamen i tillämpad elektronik med inriktning mot signalbehandling.Avhandlingens titel är "Expressing Emotions through Vibration for Perception and Control"Fakultetsopponent är Professor Xiaoyi Jiang, Department of Computer science, University of Münster, Germany.
Avhandlingen försvaras på engelska och den finns tillgänglig vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Den 1 juni kl 13.00 i sal N450, Naturvetarhuset kommer Marcus Broström att avlägga teknologie doktorsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi.Avhandlingens titel är "Aspects of alkali chloride chemistry on deposit formation and high temperature corrosion in biomass and waste fired boilers"
Fakultetsopponent är Docent Bengt-Johan Skrifvars vid Åbo Akademi.

Redaktör: Catharina Åhgren♠