"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-26 Uppdaterad: 2023-09-12, 09:43

UCMR Distinguished Guest Seminar: Frank van Kuppeweld

NYHET Inom ramen för UCMR Distinguished Guest Seminar Series ger professor Frank van Kuppeweld en föreläsning fredag 22 september om picornavirusreplikation och virus-värdinteraktioner.

Text: Ingrid Söderbergh

Tid: Fredag 22 september klockan 15:15-16:15
Plats: Carl Kempe salen, KBC

Illuminating picornavirus replication and virus-host interactions

Frank van Kuppeveld, Virology Section, Division of Infectious Diseases & Immunology, Utrecht University, The Netherlands

Även om picornavirus har studerats omfattande, är lite känt om de processer som sker under de första timmarna av infektion på grund av bristen på känsliga analyser. Vi utvecklade en enmolekyls avbildningsanalys, virusinfektion i realtid (VIRIM), för att studera translation och replikering av individuella picornavirus i levande celler. VIRIM avslöjade en slående heterogenitet i replikationsdynamiken mellan celler och avslöjade omfattande koordination mellan translation och replikering av enstaka virala RNA.

Dessutom identifierade vi replikationssteget för det inkommande virala RNA:t som en stor flaskhals för framgångsrik infektion och identifierade värdgener som är ansvariga för hämning av tidig virusreplikation. VIRIM är ett kraftfullt verktyg för att studera virusreplikation och interaktioner mellan virus och värdar.

Om Frank Kuppeweld

Frank van Kuppeveld, PhD, erhöll sin doktorsexamen i molekylär virologi vid universitetet i Nijmegen, Nederländerna. Där etablerade han sin egen forskargrupp, främst inriktad på de molekylära aspekterna av replikering av picornavirus. Hans labb har lämnat bidrag inom området picornavirusstruktur, upptag, genomfrisättning och viral RNA-replikation, med särskild uppmärksamhet på rollen av picornavirus icke-strukturella proteiner och (kapade) värdfaktorer i bildandet av virala replikationsorganeller och processen för virus RNA-syntes som äger rum i dessa specialiserade replikationsställen. Den erhållna kunskapen används för att identifiera och utveckla breda hämmare av picornavirusreplikation. Dessutom studerar hans labb hur intracellulära RNA-sensorer särskiljer viralt RNA från värdcells-RNA och hur de signalerar att utlösa interferon- och stresssvar, samt hur virus manipulerar signalering för att undertrycka dessa antivirala svar.

2012 flyttade han med sin forskargrupp till universitetet i Utrecht för att bli professor i molekylär virologi och chef för Virology Division (som också hyser forskargrupper med fokus på influensa och coronavirus). Hans forskning stöds av anslag från Netherlands Research Council Research (inklusive prestigefyllda personliga VIDI- och VICI-anslag) och Europeiska unionen (ERC Advanced Grant 2022). Han var koordinator för European Training Networks "EUVIRNA" (2011-2015) och "ANTIVIRALS" (2015-2019), som båda fokuserar på utveckling av antivirala läkemedel.

För mer information, kontakta värd:

Lars-Anders Carlson
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post