"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-17

Djupdykning i vattendroppar

NYHET Fiskar i all ära, men det döljer sig mer i våra hav. Många växter och djur är så små att våra ögon inte ens kan uppfatta dem. Hur ser de egentligen ut? Och vad gör de för nytta? Projektet ”Livet i en vattendrop­pe” presenterar svaren på ett spännande sätt.

Illustrationer: Mats Minnhagen

”Tänk att få sväva omkring i en vattendroppe härinne”. Det var det första som slog Kristina Viklund när hon klev in i det kupolformade plane­tariet på Umevatoriet – Umeås vetenskapscentrum. De flesta andra skulle antagligen tänka på rymden, men i Kristina Viklunds huvud sur­rar ofta tankar om havet, helt naturligt, eftersom hon arbetar som infor­matör på Umeå marina forskningscentrum. Tack vare projektet Umevatoriets virtuella världar har nu drömmen blivit verklighet... eller åtminstone en film och ett datorspel.

Ner i Bottniska viken

Filmen heter ”Livet i en vattendroppe” och tar tittaren med på en resa ner i Bottniska vikens vatten till de vackra, guldskimrande kiselalgerna och de blågröna, pärlliknande cyanobakterierna.

– Det är så fantastiskt att det finns ett helt litet ekosystem i en vat­tendroppe. Jag har verkligen velat visa det på ett intressant sätt, det är så många som inte känner till hur det ser ut, berättar Kristina Viklund.

De flesta av oss vet att sälar, havsörnar och människor utgör toppen på näringskedjan, och att de stora fiskar vi äter i sin tur äter mindre fis­kar, som äter ännu mindre fiskar. Men sen då? Det finns till exempel växtplankton som både fungerar som växter och djur. De använder sig av fotosyntes men äter också andra, och – var går då gränsen mellan växter och djur?

Under ytan

Datorspelet ”Under ytan” riktar sig till yngre barn, och spelet utmanar dem att hjälpa hinnkräftan, spiggen och alla de andra organismerna i näringsväven att hitta sin föda och äta sig mätta innan tiden är ute. Spe­let visar hur näringsväven hänger ihop och ger en inblick i en oupptäckt värld.

– Det har varit en blandad samling människor som arbetat med pro­jektet och alla har tyckt att det har varit jättekul. Till exempel har ett gäng fjortonåriga tjejer från en teatergrupp spelat in organismernas rös­ter, säger Kristina Viklund.

Kloka barn

”Livet i en vattendroppe” är ett delprojekt av Umevatoriets virtu­ella världar och det är Umeå marina forskningscentrum som ansva­rat för delprojektet. Den som vill spela datorspelet kan besöka Ume­vatoriet på tisdagkvällar då de har öppet hus. Umevatoriet kommer att fortsätta erbjuda temat för skolklasser, då finns det också chans att kika på olika organismer i Umevatoriets nyinköpta mikroskop.

– Det allra, allra roligaste med projektet har varit att möta alla barnen. De ställer så bra och kloka frågor, berättar Kristina Viklund.

Redaktör: Karin Wikman