"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-22

DNA-teknik och juridik

NYHET Inom rättsväsendet används DNA för att t ex bevisa vem som är skyldig till ett brott, men vilka fördelar och nackdelar finns med tekniken? Onsdagen den 5 december anordnas ett seminarium med temat ”DNA inom juridiken” vid Umeå universitet.

Under de senaste åren har DNA-teknik blivit allt viktigare inom juridiken. DNA kan bland annat användas för att identifiera eller hitta bindande bevis mot en gärningsman, men också för att fastställa faderskap eller föräldraskap.

För att diskutera behov och användning av DNA inom juridiken, anordnas ett seminarium på temat onsdagen den 5 december vid Umeå universitet. Seminariet inleds med några olika aspekter på DNA, med både genetisk och juridisk utgångspunkt. Därefter följer en paneldiskussion om DNA i rättstillämpning utifrån olika rättsliga perspektiv, där exempel tas från bland annat straffrätt, familjerätt och utlänningsrätt. Dagen avslutas genom en filosofisk betraktelse av de rättsliga diskussioner som förts.

Inleder gör Monica Holmberg, institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, Maria Jacobsson, Socialstyrelsen Stockholm och Johanna Björkman, åklagarmyndigheten i Stockholm. I panelen återfinns företrädare från verksamhetsområden som sysslar med DNA i sin rättstillämpning och forskare i rättsvetenskap.

Seminariet ”DNA inom juridiken – behov, fördelar och nackdelar” vänder sig främst till lärare och forskare från universitet och högskolor, yrkesverksamma jurister från advokatkontor och domstolar samt handläggare vid kommun och andra myndigheter. Även allmänhet och media är välkomna. Seminariet är kostnadsfritt, och anmälan görs senast den 1 december.

För ytterligare information och anmälan, kontakta: Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 74 17 e-post: Ruth.Mannelqvist@jus.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson