"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-10

Dödsorsaksmönster i Vietnam

NYHET I ett land där de flesta dödsfall inträffar utanför vårdinrättningarna krävs speciella metoder för att få en tillförlitlig bild av dödsorsaksmönstret, visar Dao Lan Huong i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 19 oktober.

Att förstå dödlighetsmönster är grundläggande för att kunna agera för folkhälsan och för att utveckla evidensbaserad metodik. Den här typen av information är dock inte omedelbart tillgänglig i Vietnam. Dödlighetsstatistik och uppgifter om dödsorsaker hämtas enbart från sjukvårdsenheter medan de flesta dödsfall inträffar i hemmen utan att professionell vårdpersonal är närvarande. Data från vården är därför inte representativa för samhället i stort.

I avhandlingen studeras fördelningen av dödligheten och dess samband med socioekonomiska förhållanden på den vietnamesiska landsbygden. Studien genomfördes inom ett pågående folkhälsoövervakningsprojekt i Bavidistriktet, som ligger i Hatayprovinsen i norra delen av landet. Här används en teknik med s.k. verbal obduktion (eng. ”verbal autopsy”, VA; ett slags strukturerad intervju) för att identifiera dödsorsaker i en befolkning på ca 250 000 personer under femårsperioden 1999 t.o.m. 2003.

Totalt noterades 1 240 dödsfall under perioden och bland dem kunde verbal obduktion genomföras för 1 220 fall. Resultaten visar att VA är en rättvisande och användbar metod för att att fastställda dödsorsaker när mer specifika data saknas.

Dödlighetsmönstret avspeglade det typiska för s.k. transitionella länder, dvs. under övergång till ett mer i-landsliknande samhälle. Det betyder att hjärt-kärlsjukdomar var dominerande dödsorsak med 28,9% följt av tumörer, infektions- och parasitsjukdomar samt yttre orsaker, t.ex. olycksfall.

När det gäller förtida dödsfall beräknas en förlust på 85 levnadsår per 1 000 individer för män och 55 per 1 000 för kvinnor – huvudsakligen pga. hjärt-kärlsjukdomar, tumörer, olyckshändelser samt händelser vid eller i nära anslutning till födseln. I allmänhet noterade män högre dödlighetstal än kvinnor. Den allmänt viktigaste faktorn för överlevnad var utbildning medan hög ekonomisk status verkade gynna män mer än kvinnor.

Avhandlingen är ett första försök att ta fram information om dödsfallsmönster i ett vietnamesiskt samhälle genom att under lång tid följa utvecklingen i en befolkningsgrupp. Det övergripande syftet är att förbättra det nuvarande systemet för att samla in dödsfallsdata och därmed ge säkrare grund för folkhälsoplaneringen och dess prioriteringar.

Dao Lan Huong är läkare och Master of Public Health, verksam vid Hälsoministeriet i Hanoi samt doktorand vid enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap. Han är engelskspråkig och kan nås på tel. 090-785 1219, mobil 076-274 3153, epost huongminhvn@yahoo.com

Avhandlingen läggs fram torsdag 19 oktober vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och har titeln Mortality in Transitional Vietnam.

Disputation äger rum kl. 13.00 i Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är prof. Hans Rosling, IHCAR, Karolinska Institutet.

Redaktör: Hans Fällman