"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-01

Doktorand i miljökemi får pris

NYHET Jenny Rattfelt, doktorand vid Umeå universitet, har tilldelats Otto Hutzingers Student presentation Award. Prissumman är 500 Euro.

Varje år anordnas en internationell dioxinkonferens på olika platser i världen, vid dessa tillfällen delas även Otto Hutzingers Student presentation Award ut. I år ägde konferensen rum i Oslo och totalt fick sex doktorander pris för bästa forskningspresentation. Jenny Rattfelt presenterade en studie om hur olika typer av bromerade flamskyddsmedel tas upp och lagras i zebrafisk. Bromerade flamskyddsmedel är medel som tillsätts i t.ex. elkablar, byggmaterial, elektroniska apparater och vissa textilier för att försvåra att de antänds.

Det visade sig att en del av de bromerade flamskyddsmedlen omvandlas i fisken och lagras med färre bromatomer. I och med att antalet bromatomer förändras i fisken kan det också vara svårt att upptäcka dem. Kunskaper om en kemikalies potential att lagras i fettvävnader hos djur kallas bioackumulation eller biomagnifikation och är en viktig faktor för att kunna göra en riskbedömning av kemikalien.

Jenny Rattfelts projekt är en del i det nationella forskningsprogrammet A New Strategy for Risk Assessment and Management of Chemicals (NewS). Hösten 2004 påbörjade Jenny Rattfelt forskarstudier i miljökemi. 1995 flyttade hon till Umeå från Västerås för att läsa biologi och kemi. Otto Hutzingers Student presentation Award har även tilldelats doktorander från miljökemi vid Umeå universitet 2003 och 2005.

För ytterligare information, kontakta: Jenny Rattfelt, kemiska institutionen Telefon: 090-786 55 74
E-post: jenny.rattfelt@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman