"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-01-15

Doktorand sökes med inriktning mot digitala miljöer och material inom äldrevård

NYHET Informatik söker en doktorand för att bidra till den internationella forskningsfronten kring IT i vården inom områdena människa – datorinteraktion (HCI), informationssystem (IS) och Health informatics (HIS).

Institutionen för informatik i Umeå tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Med detta som utgångspunkt är vi intresserade av att förstå och nå fördjupad kunskap om hur IT förändrar och möjliggör hur vård och omsorg kan förändras genom nyttiggörande av digitala miljöer och material.

Vi är intresserade av att förstå de processer, mekanismer och sätt genom vilka vård och omsorg allt mer digitaliseras och hur vi kan teoretisera denna utveckling samt designa och utforma IT-baserade lösningar i förhållande till en samtida samhällsutveckling.

Doktorandtjänsten är relaterad till denna övergripande utveckling med temat ”digitala miljöer och material inom äldrevård”. I explicita termer söker vi en doktorand i informatik som delar vårt mål att bedriva forskning inom ett aktuellt och dynamiskt område med en uttalad målsättning att bidra till den internationella forskningsfronten kring IT i vården inom områdena människa – datorinteraktion (HCI), informationssystem (IS) och Health informatics (HIS).

Miljön som doktoranden kommer att verka i är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som sträcker sig över fakultetsgränser i samverkan med institutionen för omvårdnad, privata och offentliga aktörer inom omsorg, hälso- och sjukvårdssektorn genom forskningsprogrammet: U-Age: Health- Promoting Living Conditions and Person-centred care for an Ageing population, som syftar till att utvärdera innovativa interventioner och modeller för personcentrerade och hälsofrämjande boendeformer, vårdmiljöer och livsvillkor för äldre personer och personer med demenssjukdom. 

Sista ansökningsdag är 2 februari 2015.

Läs hela utlysningen och se mer information om tjänsten.

Redaktör: Mikael Hansson