"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-10

Doktorand vid TUV - handledare för Sveriges bästa examensarbete

NYHET Jan Olsson, doktorand i Pedagogiskt arbete, vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå universitet, har handlett Sveriges bästa examensarbete med inriktning mot lärande och matematik.

Doktorand Jan Olsson, vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå universitet, har under våren varit handledare för ett examensarbete som nu får pris.
Det är lärarstudent Denice D’Arcys examensarbete som prisas med stipendium för bästa examensarbete vid Sveriges lärarutbildningar. Arbetet handlar om hur lärares återkoppling påverkar lärande och elevers sätt att resonera när de löser matematiska problem i par. Lärare, men också elever från årskurs 4-6 har medverkat i studien.

Utmärkelsen kommer från Göteborgs universitet och Centrum för matematikutbildning (NMC). Priset delas ut lärarstudenter vid den årliga, nationella LUMA-konferensen. Pristagaren tilldelas 25 000 kronor från Göran Emanuelssons stipendium.

Examensarbetet kan läsas härInformation om Göran Emanuelssons stipendium.

Redaktör: Camilla Hällgren