"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-11

Doktoranddag vid Pedagogiska institutionen

NYHET Doktoranderna vid Pedagogiska institutionen har själva tagit initiativet till doktoranddagen som anordnas 12 juni vid Umeå universitet.

Doktoranddagen riktar sig både mot nya doktorander och mot doktorander som hunnit en bit in i sina projekt. Förutom till institutionens egna doktorander, har inbjudan även gått ut till doktorander vid Mittuniversitetet samt till Umeås lärarutbildningsfakultet med doktorander från ett antal institutioner med ett intresse gentemot pedagogik och utbildningsvetenskap. Dagen innehåller tre teman som är tänkta att vara av intresse för många samtidigt som de är relevanta ur ett pedagogiskt perspektiv.

- Vi har fått positiv respons från inbjudna föredragshållare och det känns roligt att kunna presentera en dag med ett bra innehåll, säger Oscar Rantatalo, en av de ansvariga i planeringsgruppen. 

Christina Segerholm, professor vid Mittuniversitetet, kommer hålla ett föredrag om pedagogik som disciplin och pedagogikens studieobjekt. Professor Nafsika Alexiadou, som är inbjuden i egenskap av editor för tidskriften Education Inquiry, kommer diskutera vetenskaplig publicering. Det tredje temat handlar om karriärplanering för doktorander. - Här har vi bjudit in Maria Starborg från Vetenskapsrådet som kommer prata om postdok med ett specifikt fokus på Vetenskapsrådets finansiering av internationella postdok, berättar Oscar Rantatalo. 
Läs mer om doktoranddagen