"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-25 Uppdaterad: 2023-08-08, 13:26

Doktorander ger Umeå Energi viktig kunskap om miljöfrågor

NYHET Umeå Energi har länge samarbetat med Företagsforskarskolan och snart drar två nya doktorandprojekt igång. Miljöingenjör Åsa Benckert ser det som en investering i kunskap, för företaget och för framtiden.

Text: Sara-Lena Brännström

Umeå Energi står inför många utmaningar framöver. En av dem är PFAS, extremt stabila kemiska föreningar som följer med vårt avfall in i förbränningen och som ingen riktigt vet hur de ska hanteras.

För att komma närmare ett svar på frågan har Umeå Energi tagit hjälp av doktorander på Företagsforskarskolan.

– Vi kan inte gå till en vanlig mätfirma och be dem titta på det här, för vi vet inte ens vad de ska leta efter. Här är det guld värt att ha ett samarbete med universitetet. Det här är ett riktigt forskningsprojekt där vi verkligen kan ta reda på vad som är sant, säger Åsa Benckert, miljöingenjör och handledare på Umeå Energi inom Företagsforskarskolan.

Det handlar om att våga ta steget och hitta sina svåra frågeställningar

Under 2024 försvarar Sofie Björklund, doktorand vid Företagsforskarskolan, sin avhandling om hur PFAS sprids till miljön och människor via avfallet. Inom kort startar ytterligare ett doktorandprojekt som ska pågå under fyra år, med målet att förstå vad som händer med PFAS när hushållsavfall förbränns.

Mäter fossila utsläpp

Umeå Energis samarbete med universitetet går tillbaka till 1980-talet. Under åren har många examensarbeten och flera doktorandprojekt lett till värdefull kunskap för det kommunala bolaget. Den första doktoranden genom Företagsforskarskolan disputerade 2014.

Förutom PFAS-projektet har ytterligare ett projekt fått godkänt att starta 2023. Det handlar om metoder för att mäta mängden fossila utsläpp vid förbränning.

– Det yttersta målet vi skulle vilja nå är att kunna mäta kol-14 och kol-12 direkt i rökgaserna. Nu skickar vi en påse med rökgaser till Florida för analys men det blir en väldig fördröjning. Om man kunde mäta det kontinuerligt online kan vi få en koppling till vad vi eldar just nu. Det vore fantastiskt, säger Åsa Benckert.

Doktoranden är en investering

Åsa Benckert tycker att det bästa med Företagsforskarskolan är att den underlättar kontakten mellan företag och akademi och skapar former för den, rent praktiskt.

– Det är onekligen så att vi inte alltid pratar samma språk och förstår hur systemen fungerar från olika håll, säger hon.

Lönekostnaden för doktoranden delas lika mellan Företagsforskarskolan och företaget. Åsa Benckert ser det som en investering i kunskap framför allt.

– Vi måste kunna rättfärdiga vår existens som avfallsförbrännare. Det blir enklare om vi kan visa att vi inte bara sitter och väntar på vad som kommer utan försöker jobba med att hitta bra lösningar. Kan vi dessutom vara med och ta fram insikter som andra kan ha nytta av så är det bra.

Vad skulle du säga till andra företag eller organisationer som funderar på att bli en del av Företagsforskarskolan?

– Jag tycker det är viktigt att man som företag engagerar sig, det ska vara något man verkligen vill. Då kan man få ut så enormt mycket. Universitetet hjälper oss att ta reda på sådant vi inte kan, att utveckla saker. Det handlar om att våga ta steget och hitta sina svåra frågeställningar, säger Åsa Benckert.

Om Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet bygger på samverkan mellan universitet, forskare och företag eller organisation och syftar till att förena nytta för både samhället och den externa parten samtidigt som en utbildning av nya högkvalitativa forskare sker. Doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Forskarskolan är öppen för alla discipliner och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet.

Läs mer om Företagsforskarskolan