"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Högfluorerade ämnen i hushållsavfall – förekomst i avfall och nedbrytning/omvandling i förbränningsprocessen

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Högfluorerade ämnen används i ett stort antal konsumentprodukter och industriella processer. I dagsläget saknas kunskap om hur dessa ämnen sprids från avfallshantering och förbränning till miljö och människa. Detta kommer att undersökas av Sofie Björklund i ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Umeå Energi.

Doktorand

Sofie Björklund
Forskningsassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 77

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-11-18 2023-02-28

Finansiering

Projektet finansieras till 50 % av Företagsforskarskolan samt 50 % av Umeå Energi.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Kemi, Miljökemi

Projektbeskrivning

Högfluorerade ämnen (också kallade PFAS) finns i en mängd olika konsumentprodukter, som till exempel livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel, kosmetika och vatten-och smutsavvisande textilier. När dessa produkter når slutet av sin livscykel sänds en betydande del till avfallsförbränning. I dagsläget är det dock okänt vad som händer med PFAS i förbränningsprocesser. Det är inte heller kartlagt om läckage kan ske från förvaring av avfall till omgivningen. Vad som är känt från de djurstudier som genomförts är dessa ämnen för med sig ett antal hälsorisker, att de kan bioackumulera i organismer och att de är mycket svåra att bryta ner.

Min forskning fokuserar på att undersöka hur högfluorerade ämnen kan spridas från avfallshanteringen ut till omliggande miljöer. Det är av stor vikt att ta reda på i vilka restprodukter från förbränning som PFAS går att återfinna. Utöver detta kommer det under projektets gång undersökas hur PFAS bryts ner eller omvandlas till andra substanser under förbränning, vilka biprodukter som eventuellt skulle kunna bildas samt vilka förutsättningar som krävs för en effektiv nedbrytning av PFAS.

Senast uppdaterad: 2024-04-05