"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-29

Doktorander med blick för samhällets digitalisering

NYHET Institutionen för Informatik vid Umeå universitet ökar sin satsning på doktorander. I höst har fyra nya anställts, sammanlagt finns nu 14 doktorander på Informatik vilket är ett rekord i institutionens historia.

De fyra nya doktorander som anställts i höst på Informatik vid Umeå universitet är Angelica Svelander, Victoria Rolandsson, Vasili Mankevich och Hosea Ayaba Ofe. Deras anställningar kan kopplas till den förändring av samhället som innebär att digitala nät, digitala tjänster och digitala produkter spelar en allt viktigare roll. 

De fyra nya doktoranderna kommer att bidra till den internationella forskningsfronten inom områdena människa – datorinteraktion (HCI ) och informationssystem (IS) vilket också speglar institutionens två forskningsprogram inom dessa områden. 
Tillsammans delar de fyra doktoranderna ett gemensamt intresse, att bedriva forskning kring ”Samhällets digitalisering” som var fokus för utlysningen av de doktorandtjänster de nyligen tillträtt.

– En satsning på utveckling av vår forskarutbildning är viktig. Gårdagens studenter är morgondagens forskare. Därför är forskarutbildningen viktig. En forskarutbildning skapar möjligheter både för individen att fördjupa sig i sitt avhandlingsämne, samtidigt som en fokuserad satsning på ”samhällets digitalisering” möjliggör för oss som vetenskapligt ämne att röra oss framåt, säger Mikael Wiberg, prefekt vid institutionen för informatik.

Informatik utökar sin forskningsverksamhet och denna satsning är en del av den utvecklingen. Med en satsning på ”Samhällets digitalisering” i form av fyra nya doktorandtjänster, kommande uppstart av ett postdoktor program vid institutionen, samt inrättande av såväl forskningsprogram inom IS och HCI, och uppstart av Swedish Center for Digital Innovation som nytt forskningscentrum samt invigning av nytt interaktionslabb vid institutionen, två initiativ med nära integration med institutionens internationella masterprogram, utvecklas nu institutionens forskningsmiljö, dess beröringspunkter med institutionens utbildningar, och ämnets möjligheter att utforska och adressera samhällets digitalisering.

Bilden ovan: Samhällets digitalisering är i fokus för de fyra nya doktorander på Informatik vid Umeå universitet. Från vänster Hosea Ayaba Ofe, Vasili Mankevich, Angelica Svelander och Victoria Rolandsson.  

Redaktör: Mikael Hansson