"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-29

Doktorander sökes

NYHET Just nu utlyser Pedagogiska institutionen fem doktorandtjänster. Välkommen att skicka in din ansökan, senast 18 april.

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 90 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program.

Fem doktorandtjänster i pedagogik

med inriktning mot Specialpedagogik

Vi ser gärna ansökningar med inriktning mot förskola och/eller med genusinriktning. Läs mer och gör din ansökan här.

med inriktning Lärarprofessionerna och allmändidaktik

Det kan handla om forskning som problematiserar förutsättningar, processer och resultat i utbildning och undervisning. Det kan också handla om forskning om lärare, pedagoger och lärarutbildning, liksom om undervisningens vad, varför, hur, när, för vem/vilka och av vem/vilka, på olika nivåer, både i samtid och historiskt. Läs mer och gör din ansökan här.

med inriktning mot Idrottspedagogik

Det innebär ett fokus på processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område, det vill säga i ideell, offentlig och privat sektor och i såväl organiserade som oorganiserade former. Läs mer och gör din ansökan här.

med inriktning mot Lärande i en digital värld

Övergripande handlar forskningen om lärande och IT vid pedagogiska institutionen om hur digitaliseringen påverkar villkoren för utbildning och därigenom förändrar förutsättningarna för lärande. Forskningen utgår från olika teorier och metoder och har för avsikt att skapa förståelse för lärande och IT i en vid mening. Läs mer och gör din ansökan här. 

med inriktning mot Pedagogik i arbetslivet

Vi ser gärna ansökningar med inriktning mot högre utbildning, HR-frågor, reflektion i arbetslivet, professionell utveckling och genus-/jämställdhetsfrågor. Även andra forskningsidéer inom det arbetslivspedagogiska området är välkomna. Läs mer och gör din ansökan här.

Välkommen att skicka in din ansökan,
senast 18 april!