"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-25

Doktorander stärker Umeås it-profil

NYHET Datavetenskap vid Umeå universitet bidrar högst påtagligt till att stärka Umeå som it-stad. Det märks tydligt när institutionen samlar sina 23 aktiva doktorander till en presentationsdag.

Text: Mikael Hansson

Anställningen som doktorand sträcker sig över fyra, ibland fem år, och är en forskarutbildning där doktoranden får fördjupa sig i en forskningsfråga med kontinuerlig uppbackning av en handledare. På Datavetenskap vid Umeå universitet finns det idag 23 aktiva doktorander som var och en specialstuderar ett särskilt område. Alla utgår de från en gemensam grund i datavetenskap men metoder och tillämpningar kan skilja sig mycket.

Många områden

Här finns doktorander som studerar hur äldres vardagsliv kan förbättras med digitala tjänster och produkter, hur robotar lär sig nya saker, hur infrastrukturen för molnet på internet kan göras mer effektiv, hur avancerade beräkningar kan optimera ljuddämpare, hur människans hjärna hanterar fysiska och virtuella världar eller hur antenner kan förbättras. Bara för att ta några exempel som lyfter it-forskningen inom Umeå och därmed Umeås profil som it-stad.

Gemensam doktoranddag

För att ge doktorander en möjlighet att presentera sina arbeten i ett mer publikt sammanhang anordnar Datavetenskap två gånger om året en Doktoranddag då varje doktorand får tjugo minuter på sig att berätta om sin forskning för en mer allmän publik, även om det främst är andra datavetare som lyssnar. Men eftersom ämnet är brett och ingen är specialist på allt måste doktoranderna klara av att presentera sin forskning på ett sätt som är begripligt också för den som inte är insatt i specialområdet.

Får feedback

Frank Drewes, studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för Datavetenskap, menar att det finns många fördelar med att låta doktoranderna göra korta presentationer på detta sätt.

– Det ger doktoranderna själva en möjlighet att få veta vad deras kollegor i andra forskningsgrupper arbetar med och i bästa fall upptäcker de kanske gemensamheter, säger han.

Under dagen får doktoranderna även feedback från andra än deras egna handledare och dessutom får handledarna en inblick i vad andras doktorander sysslar med.

Stort internationellt inslag

Under de senaste åren har en kraftig tillväxt skett inom Datavetenskap av doktorander som kommer från andra länder som exempelvis Iran, Indien, Kina, Colombia, Etiopien och Ukraina, vilket innebär många nya intressanta möten. Frank Drewes ser mycket positivt på detta.

– I första hand är det berikande, eftersom det ökar mångfalden på alla möjliga sätt genom doktorandernas olika kulturella och vetenskapliga bakgrund.

– Dessutom bidrar det förstås till att Umeå blir känt i världen, till exempel bland presumtiva nya sökande till tjänster, menar Frank Drewes, som även han har erfarenhet av att flytta till Sverige eftersom han ursprungligen kommer från Tyskland.

Bilden ovan: Några av Datavetenskaps doktorander samlade: Emadeldeen Hassan, Ewnetu Bayuh Lakew, Daniel Espling, Björn Adlerborn, Benjamin Fonooni, Jayalakshmi Baskar, Wubin Li, Petter Svärd, Esteban Guerrero Rosero, Johan Granberg, Andrii Dmytryshyn, Mina Sedaghat, Esulabwe Yedeg, Mattias Linde, Farahnaz Yekeh och Daniel Sjölie.