"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-11

Doktorsavhandling: Att representera & representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006

NYHET Anna-Lill Ledman, doktorand vid institutionen för idé- och samhällsstudier och CeSam försvarar fredagen den 27 april sin doktorsavhandling Att representera & representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006. Disputationen äger rum klockan 10 i hörsal G, Humanisthuset.

Framställningar i tidningar och tidskrifter är reflektioner av det samhälle de skapats i, och säger därmed också något om hur normer, attityder och värderingar sett ut i samhället under olika tidsperioder.

I denna studie undersöks hur samiska kvinnor framställts i svensk och samisk press under perioden 1966-2006. Därtill problematiseras hur bilden av "den samiska kvinnan" konstruerats och representerats i pressen, i relation till (re)produktion av normalitet och avvikelse och med särskild utgångspunkt i begreppen etnicitet och kön.

Med avstamp i postkolonial teori, intersektionella perspektiv och diskursanalytisk metod analyseras artiklar ur tidskriften Samefolket, samt ur ett omfattande svenskt pressmaterial som innehåller såväl tidskrifts- som tidningsartiklar från hela landet. I tillägg till detta har också ett antal av de kvinnor som förekommit i pressen intervjuats kring deras erfarenheter av att bli representerade i medierna.

Förutom det ämnesmässigt specifika problematiseras i denna studie också frågor om makt, kunskapsproduktion, etik och reflexivitet.