"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-28

Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete har spikats

NYHET I dag, fredagen den 28:e oktober klockan 11.00, spikade Per Kristmansson sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete. Spikningen ägde rum i universitetsbiblioteket. Avhandlingen handlar om arbetsplatsförlagt lärande och hur elever utvecklar yrkeskunnande. Den heter: ”Gymnasial lärlingsutbildning på Handels- och administrationsprogrammet - En studie av lärlingsutbildningens förutsättningar och utvecklingen av yrkeskunnande”.

Per Kristmansson arbetar som doktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå universitet. Kristmansson är också utbildad gymnasielärare i historia och geografi och har cirka 15 års erfarenhet av läraryrket. Doktorsavhandlingen som Per Kristmansson spikat i dag är resultatet av ett forskningsarbete som tog sin början år 2011. I och med spikningen är nu detta arbete offentlig och möjligt att läsa om för den som vill.

– Syftet med min forskning har varit att fördjupa kunskapen om hur lärlingsutbildning genomförs på Handels- och administrationsprogrammet och vilket yrkeskunnande som lärlingseleverna kan utveckla på arbetsplatserna. Handelsprogrammet har hittills varit ganska osynligt i forskning om gymnasial yrkesutbildning, förklarar Per Kristmansson.

Fredagen den 18:enovember klockan 10.00 i Humanisthusets hörsal E, försvarar Per Kristmansson sin doktorsavhandling. Opponent är Docent Gun-Britt Wärvik från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik och Göteborgs universitet.

Per Kristmanssons doktorsavhandling är tillgänglig för läsning i sin helhet via det digitala vetenskapliga arkivet; DiVA.Kontakta Per Kristmansson
Läs mer om spikning av avhandlingar som är en akademisk tradition med anor till 1500-talet. ​


 

Redaktör: Camilla Hällgren