"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-30

Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete har spikats

NYHET Klockan 10.00 i dag spikade Anna Rantala sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete. Spikningen ägde rum i biblioteket vid Umeå universitet. Avhandlingen handlar om pedagogers vägledning av barn i förskolan och har titeln: ”- Snälla du! Kan du sätta dig? Om vägledning i förskolan.”

Anna Rantala arbetar som doktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå universitet. Rantala är också utbildad förskollärare med sexton års erfarenhet av förskolläraryrket. Avhandlingen som Anna Rantala spikat i dag är resultatet av fyra års forskningsarbete. I och med spikningen är den också offentlig och möjlig att läsa för den som vill.

­– Syftet med min forskning har varit att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i förskolan fostrar barn i en tid när kunskaper och lärande står så högt i kurs, förklarar Anna Rantala.

Det är dagligen återkommande situationer i förskolan som filmats i studien. I Rantalas forskning framkommer bland annat att förskollärare arbetar i en komplex vardag och att deras vägledning av barnen är variationsrik. Ur de vägledande situationerna som Rantala har analyserat framträder uttryck för normalisering, makt och disciplinering.
Fredagen den 21:a oktober klockan 10.00 i sal N320 försvarar Anna Rantala sin doktorsavhandling. Fakultetsopponent är professor Maj Asplund Carlsson från Högskolan väst och Trollhättan. 

Anna Rantalas doktorsavhandling har även spikats digitalt. Den finns tillgänglig för läsning i sin helhet på nätet, via det det vetenskapliga arkivet; DiVA.

Läs mer om spikning av avhandlingar - en månghundraårig akademisk tradition.
Kontakta Anna Rantala

Redaktör: Camilla Hällgren