"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-05

DORUM-registret klart

NYHET Nu är DORUM-systemet (Databaser och Register vid Umeå universitet) klart och kan börja användas för att registrera in uppgifter om de databaser och forskningsregister som finns vid Umeå universitet. För att det ska bli riktigt användbart är det viktigt att så många register som möjligt finns med. Ta därför chansen att bidra till det genom att registrera de register som du ansvarar för.

För tre år sedan fick Demografiska databasen ett uppdrag av dåvarande rektor om att påbörja en inventering av de forskningsdatabaser och forskningsregister som finns vid Umeå universitet genom att skapa DORUM-systemet. Det är en del i Umeå universitets satsning på registerforskning och ska bidra till att sprida kunskap om registerforskningens möjligheter och begränsningar. Det riktar sig i huvudsak till forskare och databasansvariga vid Umeå universitet som arbetar med forskningsregister och -databaser. I DORUM ska det vara enkelt att finna information om vilka forskningsregister som finns på Umeå universitet, vilken information som finns i databasen, var de finns, vem som är ansvarig mm. Det ska också vara enkelt att hitta samarbetspartners för nya projekt och även att på ett enkelt sätt knyta samman informationen om forskningsregister med projekt och publikationer där dessa data används.

DORUM-systemet är mycket enkelt att använda och det är inte så många uppgifter att fylla i. Användarhandledning och ordlista över de begrepp som används hittar du på DDB:s hemsida och där finns även länken till DORUM. www.ddb.umu.se/databaser/dorum/

Har du några frågor eller önskar mer information om DORUM kan du höra av dig till Carin Hedlund eller Mattias Sandström projektledare för DORUM.

Redaktör: Maria Wisselgren