"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-05

DORUM skapar överblick över Umeå universitets forskningsdatabaser

NYHET Nu startar arbetet med att skapa Dorum: En plattform för att forskare lättare ska komma åt databaser och register för forskning vid Umeå universitet.

– Vi har skickat ut frågeformulär till ett antal forskare vid Umeå universitet för att ta reda på vad de har för önskemål med Dorum, förklarar Mattias Sandström och Carin Hedlund, båda utredare vid Demografiska databasen, DDB.
Bild: Mattias Petterson

Syftet med Dorum är att skapa ett register över de forskningsdatabaser som finns tillgängliga vid Umeå universitet. Registret ska innehålla information om innehåll, syfte, ansvarig, forskningsområde och typ av databas. Naturligtvis ska vi också skapa ett rationellt arbetsätt för underhåll och drift av registret och en plan för hur den framtida konsultverksamheten inom Dorum ska bedrivas, inleder Mattias Sandström, utredare vid Demografiska databasen (DDB) vid Umeå universitet.

Umeå universitets styrelse beslutade vid sitt möte den 20 november 2008 att avsätta totalt tio miljoner kronor till registerdataforskning vid Umeå universitet. Inom ramen för detta beslut finns en longitudinell befolkningsdatabas kallad Poplink, mer om detta längre ner i denna artikel, och ovan nämnda Dorum.

Högre kvalitet och bättre samarbete

Målet med Dorum är bland annat att höja kvaliteten på Umeå universitets hantering av befintliga forskningsdatabaser och att skapa bättre möjligheter för forskare från olika fakulteter och institutioner att samarbeta med varandra.
– Vi vill skapa en plattform för forskare att komma åt information om varandras forskningsdatabaser. Givetvis kommer ett intimt samarbete att ske med den forskningsdatabas som Umdac och informationsenheten idag driver, förklarar Carin Hedlund, också hon utredare vid DDB.

Frågeformulär till forskare

Under april månad skickar Carin Hedlund och Mattias Sandström ut ett frågeformulär till ett urval av universitetets forskare, för att få in synpunkter och önskemål på det framtida Dorum.
Vi hoppas att forskarna ska se Dorum som ett mervärde i framtiden och inte som en ny, betungande byråkratisk och administrativ pålaga, säger Mattias Sandström, som också berättar att en workshop om registerforskning vid Umeå universitet preliminärt kommer att arrangeras under hösten 2009.

Egen webbsida

En webbsida har skapats för projektet, där man kan finna mer information om Dorum och även fylla i frågeformuläret (om man inte fått det personligen tillsänt): www.ddb.umu.se/dorum

– Därefter kommer vi att börja fundera på de juridiska aspekterna, drift och underhåll samt hur konsultverksamheten, som ingår i projektet, ska utformas och bedrivas mot institutionerna. Vi har idag resurser för en halvtidstjänst under de kommande fem åren, tillägger Carin Hedlund.

Poplink

Ovan nämnda longitudinella befolkningsdatabas vid namn Poplink kommer att byggas upp under de närmaste fyra åren och omfatta ett tiotal församlingar i Skellefteåregionen. Under den perioden kommer den nya infrastrukturen successivt att bli tillgänglig för forskning och vara fullt utbyggd i slutet av år 2012.

– När detta är gjort, kommer vi att få tillgång till ett befolkningsregister som sträcker sig över mer än 300 år och innehåller viktiga forskningsdata om nära 300 000 individer. Forskarsamhället erbjuds en oöverträffad rikedom av information om geografiska, socioekonomiska, hälso- och släktskapsförhållanden. Poplink kommer med andra ord att få ett oerhört stort värde för såväl de medicinska vetenskaperna som för samhällsvetenskap och humaniora, säger Anders Brännström, professor i historisk demografi och föreståndare vid Demografiska databasen, i en kommentar.

Redaktör: Stefan Lybeck