"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-07

Dramatens repertoar på nätet

NYHET En digital förteckning över Dramatens uppsättningar under de första 200 åren görs nu tillgänglig på Internet av Umeå universitet. Uppgifter om pjäsernas ursprungsland, genre och tillkomstår ger helt nya möjligheter att studera kulturflöden och repertoarer.

De första 25 åren spelade Dramaten i stort sett bara fransk och svensk dramatik. Först på 1810-talet kom ett inflöde av pjäser från Tyskland. Om man spanar efter den stora vågen av anglo-amerikansk dramatik får man vänta ända till tiden för andra världskriget. Det var i stort sett bara Shakespeare som hade spelats tidigare. Det här är smakprov på vad som kan utläsas av den digitala förteckning som nu görs tillgänglig av Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

Förteckningen baseras på uppgifter som samlades in under det stora forskningsprojektet ”Den svenska nationalscenen” och sammanställdes av Lennart Forslund vid Umeå universitet. Utöver karaktäriserande variabler innehåller den fakta om premiärdatum, originaltitel, författare, översättare, antal föreställningar av varje pjäs m.m.

Förutom det som nu publiceras på nätet har också 59 arkivkapslar med material från forskningsprojektet överförts till Forskningsarkivet, och är därmed också tillgängligt för framtida forskning. Där finns t.ex. uppgifter om vilka skådespelare som haft vilka roller.

– I digital form skulle det materialet ge underlag för intressanta skådespelarsociologiska studier, säger Claes Rosenqvist, professor emeritus i litteraturvetenskap. Det har aldrig tidigare gjorts några sådana övergripande undersökningar av skådespelarkårens karriärvägar.

Projektledare för ”Den svenska nationalscenen” var professor Sverker R. Ek vid Umeå universitet. Projektet engagerade forskare från Umeå, Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt arkivpersonal från Dramaten. Det finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och avslutades 1988 med den stora rapporten Den svenska nationalscenen. Traditioner och reformer på Dramaten under 200 år.

Förteckningen över Dramatens repertoar 1787–1988 finns från och med onsdagen den 7 januari 2009 publicerad på nätet. Här kan du ta del av den (pdf-format).

Digitaliseringen av materialet har slutförts med hjälp av HUMlab, Umeå universitets internationellt etablerade plattform för digital humaniora och nya medier.

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna professor em Claes Rosenqvist, också han en av de forskare som ingick i forskningsprojektet ”Den svenska nationalscenen”. E-post claes.rosenqvist@littvet.umu.se.

Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek nås på forsknings.arkivet@foark.umu.se.

Redaktör: Helena Vejbrink