"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-03

Drogdebatten i svensk dagspress

NYHET Droger och drogmissbruk är ämnen som ständigt återkommer i samhällsdebatten. I en studie visar sociologen Daniel Törnqvist hur diskussionen om narkotika förts och förändrats i svenska dagstidningar under åren 1970 till 1999.

I sin avhandling har Daniel Törnqvist bland annat analyserat hur synsätten på droger och missbruk förändrats. Studien visar att droger alltid setts som en stor fara, både för individen och samhället, men att innehållet i diskussionen har skiftat.

Under 1970-talet fördes en livlig och omfattande diskussion mellan olika aktörer i samhället om vad som var orsaken till drogmissbruk. Den debatten avtog efterhand och ersattes med frågor som handlade om hur samhället kunde förhindra människor att testa droger.

- Man började i stället att prata om vikten av att ”stå enade mot knarket”, och att samhället bör ta tydligt avstånd mot narkotika, säger Daniel Törnqvist.

Under 1980 och 1990- talet blev debatten starkt uppdelad och kom alltmer att enbart handla om ungdomars drogmissbruk och hur samhället skulle förhindra dem att börja missbruka. Bland politiker fanns en enad syn om vilka politiska åtgärder som måste genomföras för att stoppa missbruket. Samtidigt uppstod kritiska röster från exempelvis forskare, som menade att åtgärderna kunde ställa till med problem.

- Kritikerna menade till exempel att kriminalisering av eget bruk av narkotika, kunde leda till att ungdomar med drogproblem inte vågade vända sig till vården, och därmed inte få hjälp. En sådan åtgärd skulle få motsatt effekt, menar Daniel Törnqvist.

Fredagen den 4:e september försvarar Daniel Törnqvist, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”När man talar om knark – drogdebatt i svensk dagspress 1970-1999”. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal F, humanisthuset. Fakultetsopponent är docent Mats Hilte, Socialhögskolan, Lunds universitet.

För mer information, kontakta:
Daniel Törnqvist Sociologiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 0731-50 47 00
E-post: daniel.tornqvist@soc.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov