"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-17

Druvans forskningspris till Christel Larsson

NYHET Christel Larsson vid Umeå universitet har tilldelats Druvans forskningspris på 200 000 kronor för sin forskning om barns och ungdomars matvanor, livsstil och hälsa.

Priset delas ut till framgångsrika och erfarna forskare som redovisat forskningsprojekt som bedöms vara av störst betydelse för de stora folksjukdomarna.

Christel Larsson vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet, forskar om ett stort folkhälsoproblem som troligtvis bara kommer att växa i framtiden: övervikt och fetma hos svenska barn och ungdomar. Inom projektet SELFH (Studies of the Effect of Lifestyle and Food Habits) studerar hon tillsammans med kollegor utvecklingen av övervikt och fetma hos barn, och utvärderar förebyggande åtgärder för att förhindra en fortsatt utveckling av övervikt.

Priset på 200 000 kronor delas ut av Dr P Håkanssons stiftelse, ägare till livsmedelsföretaget Druvan AB, den 24 mars i Malmö. Stiftelsen har ända sedan år 1920 delat ut stipendier och forskningsanslag inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi (functional food).

Mer information om projektet SELFH finns på: www.kost.umu.se

För mer information, kontakta: Christel Larsson, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet, tel: 090-786 64 83, e-post: christel.larsson@kost.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson