"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-22

Drygt 1000 lärare till Umeå universitet på höstlovet

NYHET Nästa vecka är det höstlov i landets skolor, och då får lektionsfria lärare tillfälle till kompetensutveckling. Den 27–28 oktober besöker närmare 1100 lärare och studie- och yrkesvägledare Umeå universitet för att ta del av ny forskning, träffa universitetets lärare och forskare och nätverka med kollegor.

Under höstlovet anordnar Umeå universitet ett flertal konferenser, seminarier och workshops för skolans lärare. Omkring 1100 lärare och studie- och yrkesvägledare från i huvudsak Västerbotten och Örnsköldsvik, men också från andra delar av landet, är anmälda till årets aktiviteter.

– Ett bra samarbete mellan skola och universitet är en förutsättning för en vetenskapligt förankrad skola. Umeå universitets kompetensutvecklingsdagar är en viktig arena för att skapa sådana förutsättningar, och för att underlätta kontakter mellan skolans personal och universitetets forskare, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Nytt för i år är fler pass som främst riktar sig till studie- och yrkesvägledare. Anna Holmström vid Kommunikationsenheten är ansvarig för seminariet ”Breddad rekrytering – för vem?”. Hon menar att ämnet både handlar om att ta tillvara på samhällets talanger och att skapa en fungerande demokrati.

– Vi har fortfarande en social snedrekrytering till landets universitet och högskolor, och så länge det ser ut så är det jätteviktigt att vi fortsätter lyfta och diskutera breddad rekrytering. Speciellt intressant är det att få en dialog med studievägledare från gymnasieskolorna i denna viktiga fråga. I år är ämnet dessutom extra aktuellt eftersom regeringen uppdragit åt Universitets- och högskolerådet att stärka den breddade rekryteringen i landet, säger hon.

Det finns mer än tio olika programpunkter att välja på under veckan. Under en temadag får lärare i historia och SO lära sig mer om medier och att använda historia och källor i historieundervisning. Dessutom erbjuds också fortbildning inom teknik och naturvetenskap, språk, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, specialpedagogik och lärande och IKT.

Samtliga programpunkter under vecka 44:

 • Karriärteorier och forskning med anknytning till studie- och yrkesvägledning
 • Motiverande samtal i studievägledning
 • Elevers (o)hälsa
 • Fortbildning och erfarenhetsutbyte i hem- och konsumentkunskap
 • Historia: medier, användning av historia och källor i historieundervisning
 • Lärande och IKT #LIKT2015
 • Breddad rekrytering – för vem?
 • Idrott och hälsa
 • Språkfestivalen
 • Teknik- och naturvetardagarna
 • Gemensamma vägar

Program för dagarna

För ytterligare information, kontakta gärna:

Helena GradinFakultetssamordnareLärarhögskolan, Umeå universitetTel: 090-786 51 05
E-post: helena.gradin@umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall