"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-23

Drygt 11 miljoner kronor till forskning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

NYHET Vetenskapsrådet har tilldelat totalt 11,4 miljoner kronor till sju projekt vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Projekten handlar bland annat om kvinnors rädsla i det offentliga rummet och arbete, arbetsmarknad och fattigdom.

Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap fattade den 17 oktober beslut om vilka ansökningar om projektbidrag och bidrag till anställningar som forskarassistentrådet vill stödja från och med 2008. Av sammanlagt omkring 1 300 ansökningar beviljas 131, samtliga finns i Vetenskapsrådets projektdatabas: vrproj.vr.se

De sju projekt som beviljas medel vid Umeå universitet listas här: • Michael Rönnlund, institutionen för psykologi, får 840 000 kronor för projektet ”Kohort-relaterade och intraindividuella aspekter av kognitiv förändring: Extra datainsamling i Betulastudien” • Jonas Edlund, sociologiska institutionen, får 960 000 kronor för projektet ”Medborgarnas förtroende för politiska och välfärdsspecifika institutioner i komparativ belysning” • Christine Hudson, statsvetenskapliga institutionen, får 4 050 000 kronor för projektet ”Demokratiunderskott i urbana miljöer? Samhällsekonomiska kostnader och demokratiska konsekvenser av kvinnors rädsla i det offentliga rummet” • Louise Rönnqvist, institutionen för psykologi, får 840 000 kronor för projektet ”Sensomotoriska avvikelser orsakade av infantil cerebral pares och tidiga anläggningsskador i hjärnan: Analyser av rörelsemönster och hjärnstrukturer hos tidigt och mycket för tidigt födda barn” • Xavier de Luna, statistiska institutionen, får 1 650 000 kronor för projektet ”Modellval och modellkontroll vid utvärderingsstudier baserade på registerdata” • Timo Mäntylä, institutionen för psykologi, får 840 000 kronor för projektet ”Temporal kognition hos barn och vuxna”
• Björn Halleröd, sociologiska institutionen, får 2 200 000 kronor för projektet ”Arbete, arbetsmarknad och fattigdom: förändring över tid och komparativa analyser”

Redaktör: Camilla Nilsson