"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-24

Drygt 15 miljoner kronor till Umeå universitet från Formas

NYHET Umeå universitet får över 15 miljoner kronor från Formas till forskning för hållbar utveckling. Det är åtta forskningsprojekt och ett postdoktorsstipendium som beviljats medel i årets stora utlysning.

De forskningsprojekt vid Umeå universitet som beviljats medel från Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) är:

Anders Söderholm, Handelshögskolan, får 3 350 000 kronor för projektet ”Från design till användning – Strategisk informations- och kommunikationsteknik som stöd för ett hållbart och konkurrenskraftigt byggande”.

Thomas Aronsson, institutionen för nationalekonomi, får 2 590 000 kronor för projektet ”Miljöpolitik och välfärd i en global ekonomi”.

Christel Larsson, institutionen för kostvetenskap, får 1 836 000 kronor för projektet ”Överviktiga barns hälsa – studier om effekten av livsstil, matvanor och arv (SELMA)”.

Magnus Domellöf, institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik, får 1 755 000 kronor för projektet ”Järnbehov och järnmetabolism hos spädbarn”.

Sven Bergström, institutionen för molekylärbiologi, får 1 620 000 kronor för projektet ”Fåglars biologiska och ekologiska betydelse för fästingöverförda zoonoser”.

Gunnar Nordberg, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, miljömedicin, får 1 300 000 kronor för projektet ”Trikloramin i luften på badhus – relation till ventilation, badvattnets klorering och kvävehalt samt hälsoeffekter hos anställda och badande”.

Malin Rönnblom, kvinnovetenskapligt forum, får 1 380 000 kronor för projektet ”Mot en ny demokratisk ordning?”.

Ingvar Bergdahl, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkesmedicin, får 1 100 000 kronor för projektet ”Betydelsen av kadmium för diabetes mellitus, dess komplikationer och benskörhetsfrakturer. En prospektiv kohortstudie.”

Det postdoktorsstipendium som beviljats medel är:

Grete Algesten, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, får ett postdoktorstipendium på 450 000 kr i två år för projektet "Bakteriers nyttjande av alloktont kol för respiration och tillväxt i boreala sjöar".

Formas fördelade denna gång totalt 409 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Läs mer på www.formas.se

Redaktör: Camilla Nilsson