"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-20

Drygt 150 miljoner kronor till Umeå School of Education

NYHET Universitetsstyrelsen har i dag beslutat att satsa 136,7 miljoner kronor på Umeå School of Education, USE. Totalt tillförs USE 150,6 miljoner kronor. – Det här är den största kraftsamling som någonsin gjorts i Sverige inom området, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Målet är att Umeå School of Education ska bygga upp den bästa lärarutbildningen i landet och ligga främst inom utbildningsvetenskaplig forskning.

– Satsningen kommer att få mycket stor betydelse för den utbildningsvetenskapliga forskningen, inte bara vid Umeå universitet utan även nationellt och internationellt, fortsätter rektor.

Resursförstärkningen gäller perioden 2009 till 2016 och omfattar förutom universitetsstyrelsens tillskott även ett externt bidrag från Baltics donationsstiftelse på totalt 9,9 miljoner kronor samt 4 miljoner kronor från en extern finansiär.

– Den här satsningen visar att Umeå universitet nu inriktar sig på att bli en av landets ledande forskningsmiljöer inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet. Förutsättningarna i Umeå är sällsynt goda eftersom det finns flera framstående forskningsmiljöer av relevans för området och en stark tradition av samarbete inom universitet och med skolorna i regionen. I och med den här sällsynt kraftfulla satsningen får forskningsområdet de förutsättningar som krävs för att kunna växla till en högre nivå, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education.

Mätning och utvärdering, Läs- och skrivforskning, ICT, media och lärande och Matematikdidaktik är fyra forskningsområden som prioriteras. Fem nya professorer skall rekryteras, två i Mätning och utvärdering, en i Läs- och skrivforskning, en i ICT, media och lärande samt en i Pedagogik.

För vardera professorsanställning tillkommer två doktorandanställningar, två tvååriga post-docstipendier samt ett start-uppbidrag. Resurser avsätts även för att rekrytera ett antal gästforskare på 25 procent under fyra år.

– Forskningssatsningen är dels inriktad på att ge starka miljöer förstärkta utvecklingsmöjligheter dels på att bygga upp forskningsområden som bedöms nödvändiga inför framtiden. En kraftfull forskning är en förutsättning för att kunna utveckla en forskningsbaserad lärarutbildning med hög kvalitet, konstaterar Björn Åstrand.

De fyra utvecklingsområden som har prioriterats är: Minne och lärande, Umeå Science Education Research, Utbildningshistoria med historiedidaktik, Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd. Minne och lärande baseras på Umeå universitets unika kompetens inom minnesforskning med professor Lars Nyberg i spetsen. Medlen föreslås gå till drift av magnetkamera, två doktorandanställningar och ett post-docstipendium.
De tre andra utvecklingsområden får resurser till en adjungerad professor, en sexårig anställning som forskarassistent/biträdande lektor, en doktorandanställning, samt två tvååriga post-docstipendier.

Satsningen innebär också att internationaliseringen av forskningen kommer att förstärkas genom extern rekrytering och fler postdoc-anställningar. Medel kommer bland annat att reserveras för nio sexåriga meriteringstjänster som kan utnyttjas för forskarassistenter, postdoc-anställningar eller biträdande lektorat.

För mer information kontakta:

Göran Sandberg, rektor Umeå universitet Telefon: 070–318 12 75
E-post: rektor@adm.umu.se

Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education
Tel: 070-6424212

Pressbild Björn Åstrand:
www8.presskontakt.umu.se/pressbilder/dekaner/bjorn_astrom.jpg Pressbild Göran Sandberg:
www8.presskontakt.umu.se/pressbilder/universitetsledning.html

Pressmeddelande om Baltic donationen:
www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/?contentId=15333

Redaktör: Carina Dahlberg