"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-29

Drygt 18 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond

NYHET Riksbankens Jubileumsfond beviljar drygt 18 miljoner kronor till forskare vid Umeå universitet. Bland annat får forskare vid Handelshögskolan medel för att undersöka hur Umeå ska utvecklas till Europas kulturhuvudstad 2014.

Totalt får sex projekt vid Umeå universitet medel av Riksbankens Jublieumsfond. Forskarna som tilldelas medel är verksamma inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin.

Nils Wåhlin, universitetslektor vid Handelshögskolan, är huvudsökande för det projekt som fokuserar på Umeå som kulturhuvudstad.
– Hur delaktighet och nya finansieringsformer påverkar organiseringen samt hur samspelet med medborgarna påverkar strategiutvecklingen utgör väsentliga delar i genomförandet av forskningsinsatsen, säger Nils Wåhlin.

Projektet har tilldelats närmare 3,7 miljoner kronor för tre år och ska genomföras tillsammans med ekonomie doktor Malin Näsholm och professor Tomas Blomquist vid Handelshögskolan.
– Det blir inspirerande att på nära håll följa de innovationsprocesser som finns i Umeå just nu och att närmare kartlägga den innovationskraft som sprider sig i olika nätverk, säger Tomas Blomquist, professor och forskningsansvarig för högskolans forskningsprofil om Projekt, innovation och nätverk.

Följande projekt vid Umeå universitet tilldelas medel av Riksbankens Jubileumsfond:

Gunnar Björnsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier, beviljas3 104 000 kronor för projektet ”Ansvar i komplexa system”
Läs mer om projektet

Maria Karlsson, Handelshögskolan, beviljas 2 800 000 kronor för projektet ”Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobitmodeller”
Läs mer om projektet

Barbara Schumann, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, beviljas 1 491 000 kronor för projektet ”Klimat, sociala och demografiska förhållande i Sverige och dess samband med sjukdomar och dödlighet under tre sekler”Projektet genomförs av institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, samt forskningsprogrammet Ageing and Living Conditions.
Läs mer om projektet

Per Wisselgren, Institutionen för sociologi, beviljas 2 355 000 kronor för projektet ”Alva Myrdal och samhällsvetenskapernas internationella organisering”
Läs mer om projektet

Nils Wåhlin, Handelshögskolan, beviljas 3 662 000 kronor för projektet ”Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser” Läs mer om projektet

Maria Hiltonen, Demografiska databasen, beviljas 5 miljoner kronor för infrastrukturprojektet ”En ny mjukvaruplattform för effektiv registrering och länkning av individdata"Läs mer om projektet

Riksbankens Jubileumsfond beviljar i år drygt 332 miljoner kronor. Pengarna går till större program, mindre forskningsprojekt, infrastrukturella projekt, spetsforskningsprogrammet Pro Futura och en särskild satsning på forskning om förmodernitet. Vid Umeå universitet tilldelas forskare medel för fem forskningsprojekt och ett infrastrukturellt projekt.

Kontaktuppgifter till forskarna finns i Umeå universitets personalkatalog:
www.umu.se/sok/personalkatalog

Redaktör: Karin Wikman