"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-22

Drygt 21 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond

NYHET Sju projekt vid Umeå universitet får tillsammans mer än 21 miljoner kronor i forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond.

Idag kom beskedet från RJ:s styrelse om vilka nya forskningsprojekt och infrastrukturella projekt som ska beviljas forskningsmedel. Totalt får sju stycken projekt vid Umeå universitet forskningsmedel.
- Kvalitetskraven är höga, och med tanke på att vi från början hade runt 820 ansökningar är det lätt att inse att konkurrensen har varit stenhård, säger RJ:s vd Göran Blomqvist i ett pressmeddelande.

De sju forskningsprojekt vid Umeå universitet som beviljats stöd är:

POPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektiv

Docent Sören Edvinsson, Demografiska databasen, får 4 200 000 kr i infrastrukturellt stöd för sitt forskningsprojekt.

Likviditetsrisk

Professor Kaj Nyström, institutionen för matematik och matematisk statistik, får 4 105 000 kr för sitt forskningsprojekt.

Arbetsmarknadens bortglömda aktör. Materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar bland småföretagare.

Fil. dr Daniel Larsson, sociologiska institutionen, får 3 876 000 kr för sitt forskningsprojekt.

Miljödriven industriomvandling? En studie av svensk massa- och pappersindustri 1960–1990.

Fil. dr Ann-Kristin Bergquist, institutionen för ekonomisk historia, får 2 839 000 kr för sitt forskningsprojekt.

Naturen i narrativen. En studie av muntliga berättelser om miljö- och naturkatastrofer ur ett folkloristiskt och språketnografiskt perspektiv.

Fil. dr Daniel Andersson, institutionen för språkstudier, får 2 626 000 kr för sitt forskningsprojekt.

Tillväxtens gränser i ett hållbart samhälle. Energianvändning och arealbehov i det tidigmoderna Sverige.

Fil. dr Fredrik Olsson-Spjut, institutionen för ekonomisk historia och Cerum får 1 848 000 kr för sitt forskningsprojekt.

Anpassning till klimatförändringar inom vatten- och försäkringsindustri i Sverige och Storbritannien.

Docent Carina Keskitalo, kulturgeografiska institutionen, får 1 748 000 kr för sitt forskningsprojekt.

Kontaktinformation till forskarna fås genom direktlänkarna ovan.

Mer information om Riksbankens jubileumsfond

Redaktör: Camilla Bergvall