"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-26

Drygt 27,5 miljoner till forskning om arbetsliv och sociala frågor

NYHET Tolv forskare vid Umeå universitet får dela på 27,5 miljoner kronor i projektbidrag från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). De största anslagen går till forskning om fackföreningsrörelsens politik, övervikt och fetma och hälsosamma luncher.

Forskningrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har beviljat tolv forskningsprojekt vid Umeå universitet medel i årets utdelning. Projekten handlar bland annat om fackföreningsrörelsens politik, övervikt och fetma, styrmedel för hälsosammare luncher, interaktioner inom vård och omsorg, arbetsförmåga, folat i kosten, berörningsmassage, löneskillnader och främlingsfientlighet. Totalt delar forskningsrådet ut drygt 240 miljoner kronor till över 100 forskningsprojekt och 13 postdoc.

En lista över samtliga ansökningar som fått bidrag finns på: www.fas.se/nyabidrag

Lista på beviljade projekt vid Umeå universitet:
Nora Räthzel, sociologiska institutionen, får 4 100 000 kronor för projektet ”Fackföreningsrörelsens politik inför den dubbla utmaningen från globaliseringen av miljöriskerna och arbetsdelning. En komparativ fallstudie”.
Lars Weinehall, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap får 3 000 000 kronor för projektet ”Primär viktstabilitet: En ny hälsofrämjande vinkling i arbetet mot övervikt och fetma”.
Jonas Nordström, institutionen för nationalekonomi, får 3 000 000 kronor för projektet ”Ekonomiska styrmedel för hälsosammare luncher och bättre hälsostatus”.
Magnus Wikström, institutionen för nationalekonomi, får 2 880 000 kronor för projektet ”Fiskala interaktioner inom vård och omsorg: effekter av förändringar i tillgänglighet, huvudmannaskap och ekonomiska bidrag”.
Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen, får 2 580 000 kronor för projektet ”Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv”.
Ingegerd Johansson, institutionen för odontologi, får 2 400 000 kronor för projektet ”Betydelsen av folatberikning och folat i kosten för tjocktarmscancer”.
Christine Brulin, institutionen för omvårdnad, får 2 250 000 kronor för projektet ”Verksamhetsnära praktiker i tvärvetenskaplig samverkan - berörningsmassage i vård och omsorg”.
Åsa Löfström, institutionen för nationalekonomi, får 2 050 000 kronor för projektet ”Utbildning, överutbildning, lön och kön. En studie av utbildning och könsmässiga löneskillnader.”
Mikael Hjerm, sociologiska institutionen, får 1 300 000 kronor för projektet ”Varför är svenskarna mindre främlingsfientliga än andra? En studie av nationella och lokala kontexter som förklaring till främlingsfientlighet.”
Lennart Nygren, institutionen för socialt arbete, får 1 200 000 kronor för projektet ”Normanpassning, levnadsvanor och hälsa. Varför har flickor sämre självrapporterad hälsa än pojkar?”
Ingrid Liljelind, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin får 1 650 000 kronor för projektet ”Modell för bedömning av exponeringsmönster för hand-armvibrationer med hänsyn tagen till exponeringsvariabilitet och dess determinanter”.
Anna Lundberg, Centrum för befolkningsstudier, får 1 180 000 kronor för projektet ”Från halm till rena lakan? Psykiskt sjukas livsbiografier, lokala församlingar och hospitalet i Piteå 1893 till 1920-talets slut”.

Kontaktuppgifter till forskarna hittas via universitetets personalkatalog: www.umu.se/stodfunktioner/personalkatalog.html

Redaktör: Camilla Nilsson